fototentoonstelling 'Jip in en om De Pijp'

Er zijn prachtige foto's gemaakt bij de bundel met prachtige verhalen die Jip Kreijns schreef voor het kerkblad van de Oranjekerk, Kerk in De Pijp. De column van Jip had de titel: Jip in en om De Pijp en zijn verhaal was een belangrijke reden het blad met graagte te lezen. Het verschijnen van de bundel mocht Jip verdrietig genoeg niet meer beleven. Hij is in juni 2017 overleden maar heeft zelf nog mee kunnen denken over de samenstelling van de bundel.

Fototentoonstelling

Christian Sandoval en Sandra Haverman hebben de meeste foto’s gemaakt om de prachtige verhalen van Jip te verlevendigen, maar ook anderen hebben bijgedragen. De foto’s sluiten mooi aan bij zijn verhalen die handelen over bekende en minder bekende plaatsen in de Pijp en Zuid, over mensen en geloven, kleine geheimen, geschiedenis en schoonheid. En als je goed kijkt dan zie je dat iedere foto ook zijn eigen intrinsieke waarde heeft, los van het verhaal. Deze tentoonstelling is er om ook dat te laten zien

De foto’s worden nog tot 2 april tentoongesteld, op zondag na de kerkdienst, tussen 11.00-12.00 uur, en tijdens de open kerk. De foto's zijn ook te koop: in de kerk ligt een intekenlijst.

De duo-expositie van Angelique Gijsbertse en Saskiarty toont een rijke schakering aan observaties. Kleur schuwen ze beiden niet. Ze gebruiken deze om de afbeeldingen te ondersteunen, afwisselend dromerig dan wel indringend.

Zowel Angelique Gijsbertse als Saskiarty kennen het kerkgebouw al veel langer.  Angelique is bijna vijftig jaar geleden om de hoek geboren in de van Ostadestraat 213. En Saskiarty zag  het kerkgebouw  zeven jaar lang als "haar achtertuin". ‘We vinden het beide geweldig om in zo’n  mooi gebouw te exposeren. Hier komen schilderijen heel goed tot hun recht. Hopelijk komt het plezier waarmee wij eraan gewerkt hebben goed over.’

Bezoektijden: zondag 11.00 – 12.00 uur
maandag en vrijdag 15.00 – 16.30 uur

Feestelijke opening:
zondag 11 oktober om 11.45 uur
met muzikale bijdrage van Petra Rosa, harp

Mirelva Berning is geboren in Amsterdam in 1961. Haar werk is te herkennen onder de naam Mi. Mirelva is autodidact, zij begon met tekenen en schilderen om haar motoriek te oefenen na een herseninfarct in 2012. Haar inspiratie komt voort uit de wil een ‘sterke vrouw’ te zijn en staat centraal in veel van haar werken. Het is dus eigenlijk een mooie aanleiding voor haar, om deze expositie te baat te nemen om het ‘vrouwenvolk’ ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag in de schijnwerpers te zetten. Meer informatie: www.mi-art-amsterdam.nl

te koop voor €15