Nazomer in de Oranjekerk (10 september t/m 30 oktober 2017)

Linodrukken van Elize (Els) Sleking


'De doeken zijn het resultaat van linosneden, het ‘ouderwetse’ gutsen in linoleum, met acrylverf afgedrukt op katoen, en bewerkt met een kunsthars voor de houdbaarheid.

Als nieuw gemeentelid van de Oranjekerk was er de mogelijkheid om mijn linodrukken in de kerk te exposeren. Die kans heb ik graag en in dank aangegrepen, ook om een oud project in een township bij Kaapstad te introduceren. Mijn project inzake kinderopvang in de township Philippi bij Kaapstad is ontstaan tijdens mijn verblijf daar. 
Na mijn pensioen heb ik, via het South African Educational and Environment Project SAEP, een tijdje als vrijwilliger gewerkt in het kinderdagverblijf ‘Ruth First’. De opbrengst van de expositie is bestemd voor het kinderdagverblijf. Met dank voor de hulp bij het organiseren van de expositie en dank aan de Oranjekerk voor de in alle opzichten ondervonden gastvrijheid.’

Feestelijke opening met hapjes en drankjes: zondag 10 september, 11.45-13.00 uur

Daarna zal de expositie te bezichtigen zijn t/m 30 oktober 2017,
op zondag na de kerkdienst, tussen 11.00-12.00 uur, en als de kerk open is.

De duo-expositie van Angelique Gijsbertse en Saskiarty toont een rijke schakering aan observaties. Kleur schuwen ze beiden niet. Ze gebruiken deze om de afbeeldingen te ondersteunen, afwisselend dromerig dan wel indringend.

Zowel Angelique Gijsbertse als Saskiarty kennen het kerkgebouw al veel langer.  Angelique is bijna vijftig jaar geleden om de hoek geboren in de van Ostadestraat 213. En Saskiarty zag  het kerkgebouw  zeven jaar lang als "haar achtertuin". ‘We vinden het beide geweldig om in zo’n  mooi gebouw te exposeren. Hier komen schilderijen heel goed tot hun recht. Hopelijk komt het plezier waarmee wij eraan gewerkt hebben goed over.’

Bezoektijden: zondag 11.00 – 12.00 uur
maandag en vrijdag 15.00 – 16.30 uur

Feestelijke opening:
zondag 11 oktober om 11.45 uur
met muzikale bijdrage van Petra Rosa, harp

Mirelva Berning is geboren in Amsterdam in 1961. Haar werk is te herkennen onder de naam Mi. Mirelva is autodidact, zij begon met tekenen en schilderen om haar motoriek te oefenen na een herseninfarct in 2012. Haar inspiratie komt voort uit de wil een ‘sterke vrouw’ te zijn en staat centraal in veel van haar werken. Het is dus eigenlijk een mooie aanleiding voor haar, om deze expositie te baat te nemen om het ‘vrouwenvolk’ ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag in de schijnwerpers te zetten. Meer informatie: www.mi-art-amsterdam.nl