'Het gewicht van woorden'

De expositie is te zien t/m zondag 12 december 2021, op de tijden van de open kerk. U bent hartelijk welkom! 

De expositie 'Het gewicht van woorden' is gewijd aan het leven en werk van Hannah Arendt, dat vanuit het perspectief van 10 kunstenaars, ieder met een eigen en verrassende invalshoek, wordt benaderd.

Hannah Arendt is haar hele leven bezig geweest met het onderzoeken naar de diepere laag onder en achter de politieke actualiteit van verleden en heden. Haar bespiegeling over het kwaad in de wereld, over terrorisme en wereldvreemdheid, maar ook over de kracht van de democratie zijn tot op de dag van vandaag actueel.

Bezoekgroepen van 8 personen of meer: reserveren bij Gijs-Bert Vervoorn, of tel. 06-8259 7372.

De 10 deelnemende kunstenaars zijn:
Agatha Koers
Billha Zussman
Els Weeda
Erica Roozendaal
Gerard Vroon
Hans Weeda
Helena van Essen
Ieke Spiekman
Nanny Kok
Peter Oosterhout

De duo-expositie van Angelique Gijsbertse en Saskiarty toont een rijke schakering aan observaties. Kleur schuwen ze beiden niet. Ze gebruiken deze om de afbeeldingen te ondersteunen, afwisselend dromerig dan wel indringend.

Zowel Angelique Gijsbertse als Saskiarty kennen het kerkgebouw al veel langer.  Angelique is bijna vijftig jaar geleden om de hoek geboren in de van Ostadestraat 213. En Saskiarty zag  het kerkgebouw  zeven jaar lang als "haar achtertuin". ‘We vinden het beide geweldig om in zo’n  mooi gebouw te exposeren. Hier komen schilderijen heel goed tot hun recht. Hopelijk komt het plezier waarmee wij eraan gewerkt hebben goed over.’

Bezoektijden: zondag 11.00 – 12.00 uur
maandag en vrijdag 15.00 – 16.30 uur

Feestelijke opening:
zondag 11 oktober om 11.45 uur
met muzikale bijdrage van Petra Rosa, harp

Mirelva Berning is geboren in Amsterdam in 1961. Haar werk is te herkennen onder de naam Mi. Mirelva is autodidact, zij begon met tekenen en schilderen om haar motoriek te oefenen na een herseninfarct in 2012. Haar inspiratie komt voort uit de wil een ‘sterke vrouw’ te zijn en staat centraal in veel van haar werken. Het is dus eigenlijk een mooie aanleiding voor haar, om deze expositie te baat te nemen om het ‘vrouwenvolk’ ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag in de schijnwerpers te zetten. Meer informatie: www.mi-art-amsterdam.nl