nora van klingeren 'mensen en verhalen'

t/m zondag 31 mei 2020, 11.45-13.00u


In verband met het indammen van de verspreiding van het coronavirus zal er in elk geval tot 1 juni geen Open Kerk plaatsvinden en kan de expositie helaas niet bezocht worden. Houd de agenda in de gaten.

Nora van Klingeren is geboren in 1956 in Amsterdam. Haar oorspronkelijke opleiding is architectuur. In de afgelopen jaren op textiel vlak aangevuld door diverse trainingen bij o.a. Ria van Els, Claudy Jongstra en Gil de Vloo. Op het vlak van textiel zou je aan de ene kant kunnen zeggen dat zij vooral autodidact is, maar aan de andere kant neemt zij natuurlijk wel de bagage van de opleiding architectuur mee.

Zij zoekt naar combinaties van materialen en technieken en tegelijkertijd naar tegenstellingen. De inspiratie kan van alles zijn, maar juist het werken in opdracht kan aanleiding zijn tot nieuwe richtingen. De wol is meestal merino. De zijde wordt met de hand gezeefdrukt, vervolgens geschilderd en mee vervilt.

www.noravanklingeren.nl

De duo-expositie van Angelique Gijsbertse en Saskiarty toont een rijke schakering aan observaties. Kleur schuwen ze beiden niet. Ze gebruiken deze om de afbeeldingen te ondersteunen, afwisselend dromerig dan wel indringend.

Zowel Angelique Gijsbertse als Saskiarty kennen het kerkgebouw al veel langer.  Angelique is bijna vijftig jaar geleden om de hoek geboren in de van Ostadestraat 213. En Saskiarty zag  het kerkgebouw  zeven jaar lang als "haar achtertuin". ‘We vinden het beide geweldig om in zo’n  mooi gebouw te exposeren. Hier komen schilderijen heel goed tot hun recht. Hopelijk komt het plezier waarmee wij eraan gewerkt hebben goed over.’

Bezoektijden: zondag 11.00 – 12.00 uur
maandag en vrijdag 15.00 – 16.30 uur

Feestelijke opening:
zondag 11 oktober om 11.45 uur
met muzikale bijdrage van Petra Rosa, harp

Mirelva Berning is geboren in Amsterdam in 1961. Haar werk is te herkennen onder de naam Mi. Mirelva is autodidact, zij begon met tekenen en schilderen om haar motoriek te oefenen na een herseninfarct in 2012. Haar inspiratie komt voort uit de wil een ‘sterke vrouw’ te zijn en staat centraal in veel van haar werken. Het is dus eigenlijk een mooie aanleiding voor haar, om deze expositie te baat te nemen om het ‘vrouwenvolk’ ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag in de schijnwerpers te zetten. Meer informatie: www.mi-art-amsterdam.nl