aswoensdag 2023

Op woensdag 22 februari 2023 start de Veertigdagentijd. We kennen deze woensdag als Aswoensdag, een dag waarop we vooruitkijken naar de periode van reflectie en bezinning die voor ons ligt, bij verhalen over Jezus die op weg is naar Jeruzalem, waar de belofte van de betekenis van zijn leven in vervulling zal gaan.

Een paar jaar geleden zijn we op Aswoensdag gestart met een gezamenlijke sobere maaltijd en een avondgebed die de toon willen zetten voor de Veertigdagentijd, die ook tijd van achterlaten, van loslaten, van vasten is. Dat doen we ook dit jaar weer.

We maken daarbij ook ruimte voor ons doorlopende jaarthema ‘Duurzaamheid’ dat goed past bij de bezinning waar de Veertigdagentijd toe oproept. We hopen jullie die avond te ontmoeten. De sobere maaltijd start om 18.00 uur en het avondgebed om 19.00 uur. Aanmelding voor de maaltijd, graag bij Gijs-Bert Vervoorn: of of 06-8259 7372.