Bijeenkomst over vluchtelingen en asielbeleid, met Rikko Voorberg

Vluchtelingen, (uitgeprocedeerde) asielzoekers en de kerken

Gespreksbijeenkomst met Rikko Voorberg in de Oranjekerk


De Asielzoekerscentra raken weer vol. De stroom van vluchtelingen houdt aan. De nood is hoog en steeds vaker wordt bij kerken aangeklopt voor opvang en hulp. Waar doen de kerken goed aan onder de huidige omstandigheden? Rikko Voorberg is de inleider van een gespreksbijeenkomst over dit onderwerp op maandag 18 november 2019 in de Oranjekerk in Amsterdam.

Aanhoudende thematiek
Regelmatig bericht het nieuws dat er nog nooit zoveel mensen op de vlucht zijn geslagen. Met golven spoelen mensen letterlijk aan op de stranden van ons continent Europa. Sommige mensen kunnen blijven, anderen worden teruggestuurd, of liever: de asielaanvraag wordt afgewezen en ze verdwijnen in een niemandsland. Overheden proberen de ‘stromen’ te reguleren, maar lijken daar niet in te slagen. Het roept een hoop discussie op, zeker als organisaties die deze mensen ondersteunen, een appèl doen op de kerk voor bijvoorbeeld onderdak, in de kerk zelf of voor een paar dagen bij mensen thuis. Waar doe je goed aan? Het lijkt bij het huidige beleid nauwelijks nog mogelijk door de bomen het bos te zien. Dit is een grote uitdaging voor de kerken die graag willen helpen waar geen helper meer is.

Rikko Voorberg in gesprek met Frans Zoer (Raad van Kerken Amsterdam)

Rikko Voorberg, één van de initiatiefnemers achter de Vluchtkerk, is door de kerkenraad van de Oranjekerk in Amsterdam uitgenodigd om kerken wegwijs te maken. Hij gaat daarbij ook in gesprek met Frans Zoer van de taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam. Coen van Loon, rooms-katholiek diaken, is aanwezig om toelichting te geven over het project KerkBed.

Oranjekerk
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 18 november a.s. om 20.00 uur.