Bijeenkomst over vluchtelingen en asielbeleid, met Rikko Voorberg

Regelmatig bericht het nieuws dat er nog nooit zoveel mensen op de vlucht zijn geslagen. Met golven spoelen mensen letterlijk aan op de stranden van ons continent Europa. Sommige mensen kunnen blijven, anderen worden teruggestuurd, of liever: de asielaanvraag wordt afgewezen en ze verdwijnen in een niemandsland. Overheden proberen de ‘stromen’ te reguleren, maar lijken daar niet in te slagen.

Het roept een hoop discussie op, zeker als organisaties die deze mensen ondersteunen, een appèl doen op de kerk voor bijvoorbeeld onderdak, in de kerk zelf of voor een paar dagen bij mensen thuis.

Waar doe je goed aan? Het lijkt bij het huidige beleid nauwelijks nog mogelijk door de bomen het bos te zien.

Rikko Voorberg, één van de initiatiefnemers achter de Vluchtkerk, zit er met zijn neus bovenop. Daarom hebben wij hem uitgenodigd ons wegwijs te maken. Hij is onze gast op maandag 18 november a.s. om 20.00 uur. Aanmelden hoeft niet maar mag wel, bij ds. Wielie Elhorst, e-mail: .