Coronamaatregelen Oranjekerk

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Vanaf zaterdag 6 november 2021 zijn de landelijke coronamaatregelen aangescherpt.
De kerkenraad van de Oranjekerk volgt het advies van de Protestantse Kerk
Nederland. Voor de zondagse diensten, kerkelijke activiteiten en bezoekers
gelden de volgende coronamaatregelen:
  • een coronatoegangsbewijs is niet nodig
  • mondkapje op bij lopen; het mag af als u zit
  • 1,5m afstand houden
  • zo min mogelijk rondlopen
  • handen wassen/desinfecteren
  • geen handen schudden
  • hoesten en niezen in de elleboog
  • bij klachten thuis blijven en u laten testen

De beheerder zorgt voor ventilatie van de kerkzaal en de inloopruimte.

Gebruiksplan

De Oranjekerk heeft in augustus 2020 voor alle activiteiten die in coronatijd in de kerk en in de tuin plaatsvinden een gebruiksplan opgesteld. In het gebruiksplan staan algemene regels en specifieke regels voor de zondagse kerkdienst en andere (kerkelijke) activiteiten. Het gebruiksplan is aangepast aan de per 25 september 2021 geldende regels (zie Gebruiksplan Oranjekerk in Coronatijd, versie 4, geldende per 25 september 2021 (pdf, 6 blz.)).

Voor huurders en gebruikers heeft de Oranjekerk in aanvulling op het gebruiksplan specifieke voorwaarden vastgesteld (zie Verhuurvoorwaarden Oranjekerk in Coronatijd (pdf, 2 blz.)). Door de versoepelde coronamaatregelen zijn onderdelen uit het gebruiksplan en de specifieke voorwaarden niet meer actueel. De beheerder beoordeelt welke coronamaatregelen, gelet op de landelijke richtlijnen en concrete situatie, van toepassing zijn op huurders en gebruikers. Meer informatie vind u op de pagina Verhuur.