Gebruiksplan Oranjekerk in coronatijd

Gebruiksplan

De Oranjekerk heeft voor alle activiteiten die in coronatijd in de kerk en in de tuin plaatsvinden een gebruiksplan opgesteld. Met dit gebruiksplan willen wij bijdragen aan de veiligheid van bezoekers van de Oranjekerk en voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. Wij vragen alle bezoekers om zich te houden aan dit gebruiksplan.

In het gebruiksplan staan algemene regels en specifieke regels voor de zondagse kerkdienst en andere (kerkelijke) activiteiten. (Gebruiksplan Oranjekerk in Coronatijd, versie 3 d.d. 29 augustus 2020, pdf, 6 blz.)

Voor huurders en gebruikers gelden in aanvulling op het gebruiksplan specifieke voorwaarden. (Verhuurvoorwaarden Oranjekerk in Coronatijd, pdf, 2 blz.)

Kerkdiensten

Vanaf zondag 15 maart 2020 kon en kunt u online aangepaste kerkdiensten vanuit de Oranjekerk beluisteren. U kunt deze diensten beluisteren of naluisteren op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1497-Oranjekerk-Amsterdam/events. De liturgie is op te vragen via .

In augustus kan een beperkt aantal mensen een onlinedienst bijwonen. Informatie daarover vindt u in het gebruiksplan.