29 maart

1. Inleiding op de dienst. Over kracht en kwetsbaarheid.

2. Kroon:Corona. Iedereen is koning in zijn eigen koninkrijk. Maar wat oneindig klein is kan ons allemaal vellen.


3. Mensen zoeken nu houvast. Niet in grote dingen maar in iets eigenlijk van weinig waarde is.


4. De haan kraait. Ontwaak, de Paasmorgen breekt aan.


5. Voorbeden bij de kaarsenboom, dank gebed, stil gebed en Onzevader


6. Mededelingen over de collecte en de sokkenactie voor vluchtelingen en ongedocumenteerden.


7. Zegenbede

22 maart 2020

1. 22 maart 2020 is de vierde zondag in de veertigdagentijd: halverwege de weg naar Pasen. Deze zondag heet ‘laetare’: verheug u’. Daarom een oudroze antipendium.

2. Gebed voor de dienst

3. Jantine vertelt het kinderverhaal

4. Illustratie bij het kinderverhaal (dozen met briefjes waarop gemeenteleden hebben geschreven wat hen dierbaar is).

5. Bijbellezing

6. We zingen het lied ‘Dit woord verstaan’

7. Dankgebed en voorbeden bij de kaarsenboom

8. Uitzending en gezongen zegen