21-06

1. Kinderverhaal en welkom


2. Zang: psalm 69: 4, 5 en 9


3. Lezing uit Matteüs 10:16-33


4. Overdenking n.a.v. de bijbellezing en roze zondag.


5. “Jezus ziet de mensen …. Er is geen ‘wij en zij’. Alleen een ‘wij’”.


6. Ontsteken van kaarsen tijdens de voorbeden


7. Uitzending


6. Gezongen zegenbede door Anna Balász ‘Drum Gottes Segen’ (Beethoven)

14-06

1. Opmaatverhaal ‘Gaan’


2. Inleiding op de schriftlezing uit Matteüs 9:35-10:5 ‘Uitzending van de twaalf


3. Overweging. ‘Jezus maakt duidelijk dat wij voor een ander kunnen zijn wie Jezus is’


4. Mededelingen waaronder collecte voor Kerk in Actie


5. Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader


6. Gezongen zegen ‘Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede’

07-06

1. Bemoediging en groet


2. Lezing uit Matteüs 28:16-20 ‘Uitzending van de leerlingen’ en Johannes 3:1-17 ‘Gesprek met Nikodemus’


3. en 4. Overweging


5. Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader


6. Mededelingen waaronder collecte voor boeren in Oeganda, de kapel van de Oranjekerk en de Amnesty schrijfactie


7. Lied 704: Dank, dank nu allen God


8. Uizending en zegen


17-05

1. Verhaal ‘Geheim’


2. Kyrie en Gloria: gebed om ontferming en lofprijzing


3. Bijbellezing uit Exodus 20 vers 1-21: De Tien Geboden


4. Improvisatie over de bijbellezing


5. Overweging: De Tien Geboden zijn toezeggingen dat het zo zal zijn als we leven met God: de God die bevrijd uit verdrukking en leidt naar vrede.


6. Aansteken van kaarsen bij de kaarsenboom tijdens dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader


7. Uizending en zegen


8. Aansluitend lied 426: ‘God zal je hoeden’

10-05

1. Welkom


2. Een bijzonder zondag!?


3. Lied 655: ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’


4. Bijbellezing uit Exodus 19 vers 1-13: Verschijning van de Heer op Sinai; de tien geboden


5. Lied ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ (t. Huub Oosterhuis, m.Tom Löwenthal)


6. Overweging. De Eeuwige maakt ons verantwoordelijk voor de ander. Daarom moeten we onze vleugels uitslaan…


7. Aansteken van kaarsen bij de kaarsenboom tijdens dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader


8. Uizending en zegen