Gesprekken over geloof

Met elkaar in gesprek te gaan over geloven - dat lijkt in de kerk nogal een open deur. Zijn kerk en geloof niet onlosmakelijk met elkaar verbonden? Ja, zeker, maar dat wil nog niet zeggen dat het allemaal vanzelfsprekend is of dat je er geen vragen bij kunt hebben óf dat je als vanzelf de gelegenheid hebt je geloof eens met iemand anders te delen. Meestal ontbreekt de tijd daarvoor of durven we het misschien niet zo goed. In de serie ‘Gesprekken over geloof’ bieden we ruimte voor het een en het ander. Alle vragen en ook alle overtuigingen en ervaringen met geloof krijgen de kans.

Op maandag 30 september jl. hebben we een eerste opstapje gemaakt en hebben tien deelnemers aan het eerste gesprek kennis met elkaar gemaakt. En we hebben de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis met elkaar op volgorde gelegd. Deze Geloofsbelijdenis, die door bijna alle kerken wordt erkend als basis voor christelijk geloof, vormt de basis voor de komende bijeenkomsten.

De tweede bijeenkomst op maandag 11 november a.s. staat nog open voor nieuwe deelnemers. Uw laatste kans dus om zich aan te melden. Doe dat bij ds. Wielie Elhorst, die de gesprekken ook leidt, mail: . De bijeenkomsten starten om 20.00 uur en zijn niet later dan 22.00 uur afgelopen.