Het is wel míjn leven!

Drie gespreksmiddagen over actief en verantwoordelijk omgaan met keuzes en vragen bij het ouder worden

Vragen en keuzes
Bij het ouder worden sta je voor keuzes zoals:
-    Blijf ik hier wonen?
-    Welke ingrijpende medische handelingen wil ik wel/niet?
-    Van wie wil ik zorg ontvangen?
-    Welke activiteiten maken mijn leven plezierig?
-    Wie mag mij zo nodig vertegenwoordigen?
-    Hoe sta ik tegenover palliatieve zorg, euthanasie, een voltooid leven?
-    Hoe zou ik mijn uitvaart willen?
-    Wat gebeurt er met mijn nalatenschap?
Deze vragen kun je zo lang mogelijk uit de weg gaan. Je kunt je er ook op voorbereiden.

Samen en verdiepend
Samen denken we na over deze vragen en keuzemogelijkheden. Zo helpen we elkaar verder bij het zoeken naar onze persoonlijke antwoorden. Daarbij blijven we niet aan de oppervlakte. Hoe onze keuzes te maken hebben met ons geloof of levensbeschouwing onderzoeken we ook.
Drie bijeenkomsten zijn nodig om een veilige plek te creëren en open met elkaar in gesprek te kunnen gaan. We vragen dan ook om bij alle drie aanwezig te zijn.

Gesprek en informatie
In de bijeenkomsten ligt de nadruk op het gesprek, waarbij iedereen gelegenheid krijgt zich uit te spreken. Daarnaast krijg je informatie over mogelijkheden en rechten. Uitgangspunt hierbij zijn vragen die bij de deelnemers leven.

Praktische informatie
Data:       dinsdag 14 en 28 februari en 14 maart 2017
Tijd:         14.00-16.00 uur
Locatie:   Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3
Kosten:    €15 voor drie bijeenkomsten, incl. informatiemap en koffie/thee
Voor wie:  voor de 60+-ers die zich misschien (nog) niet oud voelen, maar zich er wel van bewust zijn wat ouder worden met zich mee kan brengen. Maximaal 16 deelnemers.

Gespreksleiders: Henk Meulink (ouderling pastoraat van de Oranjekerk; werkte als geestelijke verzorger en predikant in zorginstellingen) en Dorien Keus (diaconaal opbouwwerker in Amsterdam Zuid)
Organisatie: Oranjekerk en ‘Wijs met Grijs’, een programma van de PKA (Protestantse Kerk Amsterdam)

Opgave en nadere informatie
Dorien Keus
Tel. 06-2233 1140
Mail: