Collecte geven op afstand

In deze tijd blijft de Oranjekerk helaas grotendeels gesloten en is ook de verhuur van de kerkzalen stilgevallen. De giften van de leden zijn zo nog belangrijker geworden voor onze kerk.

1) Via Givt


De Oranjekerk maakt nu ook gebruik van de Givt-app, waarmee u digitaal uw bijdrage in de collectezakken kunt doen. Met de app kunt u gebruik maken van onderstaande QR-code om uw collecte te doneren.


2) Via een overboeking. Waarvoor kunt u dan welk rekeningnummer gebruiken?


Collectes
  • Wilt u geld overmaken voor de diaconale collecte (1e collecte), dan maakt u dat over op rekeningnummer NL19 INGB 0004 5864 20 t.n.v. Diaconie Oranjekerk o.v.v. ‘Collectegeld’ + de datum van de dienst.
  • Wilt u geld overmaken voor de kerkelijke collecte (2e collecte), dan gebruikt u het nummer NL02 INGB 0004 8818 00 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam (t.n.v. Oranjekerkgemeente is ook goed; t.n.v. Oranjekerk geeft vaak een foutmelding) o.v.v. ‘Collectegeld’ + de datum van de dienst.
Losse giften
  • Als u een gift wilt overmaken voor de diaconie van de Oranjekerk, dan neemt u het nummer NL19 INGB 0004 5864 20 t.n.v. Diaconie Oranjekerk o.v.v. ‘Gift’.
  • Wilt u een gift overmaken aan de Oranjekerk, dan neemt u het rekeningnummer NL02 INGB 0004 8818 00 t.n.v.  Protestantse Kerk Amsterdam o.v.v. ‘Gift’
Paas- of Eindejaarsactie
  • Als u geld overmaakt voor bijvoorbeeld de Paas- of Eindejaarsactie gebruikt u rekeningnummer NL37 RABO 0373 7414 56 (dit is een rekening van de Protestantse Kerk Amsterdam) o.v.v. ‘Oranjekerkgemeente’.