kerkdienstgemist.nl

Meeluisteren via kerkdienstgemist.nl


De vieringen die in onze kerk worden gehouden, zijn sinds kort op internet te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Dit geeft gemeenteleden en andere geïnteresseerden die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om de diensten te bezoeken de mogelijkheid om mee te vieren met de gemeente van de Oranjekerk. Op momenten dat er een kerkdienst wordt gehouden, kunt u direct meeluisteren. Ook is het mogelijk op een later moment (tot drie maanden na dato) naar een dienst te luisteren.

Wilt u gebruik maken van deze service? Meld u dan aan via .