leerhuis zuid

Leerhuis Amsterdam-Zuid 2019-2020


In het Leerhuis ‘lernen’ we met elkaar. Lernen is meer dan het ‘weten met je hoofd’. Het is iets dat je met je hele wezen doet. Lernen houdt ook in dat je je bezighoudt met vragen. Daarbij geldt dat een goede (existentiële) vraag vaak beter is dan een antwoord. Want hoe moeilijk het ook is om met een vraag te moeten leven; het is nog moeilijker om met schijn-antwoorden te moeten leven!

Elie Wiesel heeft gezegd: Vragen zijn belangrijker dan antwoorden, want antwoorden scheiden ons, en vragen verbinden ons.

In vragen herkennen we elkaar. In de antwoorden die we geven ontstaan verschillen omdat we allemaal verschillend zijn, verschillend in het leven staan en verschillende achtergronden hebben.
Lernen doe je dan ook zo veel mogelijk samen, in samenspraak, in samenwerking met anderen. Met dit ‘samen lernen’ breng je elkaars leerproces op gang.

Of zoals in de Talmoed wordt gezegd: “Waarom worden de woorden van de Tora vergeleken met vuur? (zie Jer 23,29), Dat is om je te leren: Zoals een stuk hout niet blijft branden als het alleen is, zo houden de woorden van de Tora geen stand als je er alleen mee bezig bent.” (Taäniet 7a)

Bovendien ontdek je door samen te 'lernen' dat er vaak meerdere, verschillende benaderingen van een verhaal of een tekst mogelijk zijn. Dat er meerdere manieren zijn waarop je tegen iets aan kunt kijken. Vandaar dat in de Joodse uitlegtraditie meerdere antwoorden naast elkaar blijven staan. Die antwoorden kunnen elkaar aanvullen, maar ook tegenspreken. En juist daardoor wordt de betekenis ruimer, krijgt het een diepere lading.

We vinden het leuk als u met ons mee wil doen! Kom gerust eens langs!

Praktische informatie
Waar: Willem de Zwijgerkerk (ingang Olympiakade)
Data: op dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur:

  • in 2019: 22 oktober, 12 november, 3 december 2019
  • in 2020: 14 januari, 4 februari, 25 februari, 17 maart, 7 april 2020
Inleider: Henk Scholder, theoloog-judaicus (van Stichting LEV - Leren en Vernieuwen).
Informatie: / 06-4022 8923
Opgave: Lex Haverkate, G. Terborgstraat 30, 1071 TN Amsterdam, (020) 671 5900
Kosten: aan de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van €25