Thuis een palmpaasstok maken

Dit jaar kunnen we helaas geen palmpaasstokken maken in de Oranjekerk. Daarom volgt hier een idee over hoe je thuis toch een ‘palmpaasstok’ kan maken. Een palmpaasstok verbeeldt het paasverhaal. Alle onderdelen hebben een betekenis.
  • Een groen takje verwijst naar de palmtakken bij de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. De mensen dachten: ‘Jezus wordt koning en Hij zal de Romeinen verjagen’. Daarom haalden ze hem binnen als een koning, zwaaiden met palmtakken en riepen: ‘Hosanna’.
  • Een (brood)haantje verwijst naar de paasmaaltijd die Jezus viert met zijn vrienden. Als Jezus gevangengenomen is, vluchten zijn vrienden. Petrus, één van zijn vrienden, zegt 3 keer tegen mensen dat hij Jezus niet kent. Dan kraait er een haan en herinnert Petrus zich dat Jezus had gezegd dat Petrus hem 3 keer zou verraden voordat er een haan kraaide.
  • De palmpaasstok is gemaakt in de vorm van een kruis. De mensen die Jezus gevangengenomen hebben willen hem ter dood brengen. Er wordt besloten Jezus te kruisigen, hij sterft als hij aan het kruis hangt.
  • Het kruis wordt versierd met vrolijke kleuren, eitjes en snoep. Symbolen voor nieuw leven. Het wordt Pasen! Drie dagen na de kruising staat Jezus op uit de dood. Hij leeft!
  • Judas, een van de vrienden, verraadt Jezus aan zijn vijanden door te vertellen waar ze hem kunnen vinden. Hij krijgt hier 30 zilverstukken voor.
Wie wil kan thuis een palmpaasstok maken met bovengenoemde onderdelen. Het kan zoals je misschien gewend bent, maar het kan ook anders, zie de foto onderaan. Crêpepapier kan je vervangen door inpakpapier of bloemen. En wat voor haan heb jij in huis?

Heb je een palmpaasstok gemaakt? We zijn benieuwd! Stuur een foto naar .


kinderkerk

kinderkerk