Passie voor Pasen

Het paasverhaal in woord, beeld en ritueel.
Voor wie meer wil weten over lijden, sterven en opstanding van Jezus organiseert de Oranjekerk drie bijeenkomsten op woensdag 14 en 28 februari en 14 maart van 20.00-21.30 uur. Deze avonden vormen één geheel. Aanmelding is nodig.

Plaats: kosterij Oranjekerk, Van Ostadestraat 151 hs
Leiding: Dorien Keus, diaconaal opbouwwerker en Jantine Heuvelink, predikant
Meer informatie en aanmelding bij