Pinksterdienst, 4 juni om 10.00 uur (Willem de Zwijgerkerk)

Pinksteren 4 juni a.s. vieren we als Oranjekerk weer samen mét en dit jaar ook ín de Willem de Zwijgerkerk (Olympiaweg 14). De cantorij van de Oranjekerk en de zanggroep van de Willem trekken samen op, evenals de predikanten. Voorafgaand aan de dienst is er koffie en thee en alle gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Net als toen: 'Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.' (Handelingen 2:1-2)

We hopen op een wervelende en inspirerende gezamenlijke viering!

wat vieren we met pinksteren

wat vieren we met pinksteren