Pinksterdienst, 20 mei 2018 om 10.00 uur (koffie), 10.30 uur (dienst)

Pinksteren vieren we, op 20 mei a.s, samen met de Willem de Zwijgerkerk én de Thomaskerk. Voorafgaand aan de dienst is er koffie en thee en alle gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Met ds. Jantine Heuvelink en ds. Evert-Jan de Wijer, m.m.v. de Oranjekerkcantorij.
Om 10.00 uur start met koffie drinken, om 10.30 uur aanvang dienst.

Iedereen is welkom!

wat vieren we met pinksteren

wat vieren we met pinksteren