Oecumenische 4 mei-vesper in de Dominicuskerk

Met de moed der hoop                 


Wanneer: 4 mei, 18.45 uur
Waar: Dominicuskerk, ingang Korte Korsjespoortsteeg
Wie wil wandelt aansluitend mee naar de Dam voor de nationale herdenking

Op 4 en 5 mei staat Nederland weer stil bij de vrijheid en wat die vrijheid kost en van ons vraagt. De Tweede Wereldoorlog verbijstert ons nog steeds en laat diepe littekens na bij nabestaanden. In 2024 raken ons de oorlogen in Oekraïne en in Gaza in het hart. Recht en vrede lijken ver weg.

De Raad van Kerken Amsterdam nodigt u van harte uit de jaarlijkse 4 mei vesper bij te wonen. In deze vesper gedenken wij slachtoffers van oorlogsgeweld, toen en nu. We bidden voor nabestaanden, vaak getekend voor het leven. We bidden om vrede, in meerdere talen. Met de moed der hoop…