Even voorstellen: Jantine Heuvelink

'Wat geloven mensen en wat doen ze daar vervolgens mee?'

Deze vraag was voor mij de aanleiding om op mijn 18e theologie te gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Nu, bijna 20 jaar later, leeft die vraag nog steeds bij mij.
 
In september 2010 werd ik de vaste predikant van de Oranjekerk.
Voorgaan in zondagse diensten en pastoraat (persoonlijke gesprekken) zijn de speerpunten van mijn werk. Maar er is zoveel meer te doen! Denk aan het contact met de vele vrijwilligers in de gemeente, vergaderingen, schrijven van teksten, contact met andere kerken in de buurt, het leiden van gespreksgroepen zoals een catechesegroep voor jongeren enzovoort. Als je ziet wat er in de Oranjekerk gebeurt, dan is dat veel.
Met heel veel plezier werk ik daar aan mee en ga ik daar(in) voor.

Vanwege mijn gezin met jonge kinderen neem ik voor een deel van mijn werktijd ouderschapsverlof op. Ds Christine van den End-Kranenburg neemt die uren voor mij waar. Heel concreet is zij daarmee de contactpersoon voor de Bijbelkring en de Warme Maaltijd.
geloof in de oranjekerk

geloof in de oranjekerk

vieringen

vieringen