Bijbelkring

De Bijbelkring komt elke twee weken op donderdag samen van 16.30-17.30 uur in de kosterij. We lezen een Bijbeltekst en gaan daarover met elkaar in gesprek. We kijken naar wat opvalt en naar de vragen die de tekst oproept en zo meer. Meestal lezen we de Bijbeltekst die ook de eerstvolgende zondag in de kerkdienst centraal staat. Al pratend zoeken we naar de boodschap van de tekst voor ons vandaag. Vaak kijken we ter afsluiting naar afbeeldingen van het gelezen verhaal en zoeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen het woord en het beeld.

Aanmelding voor de Bijbelkring is niet nodig. Aansluitend aan de Bijbelkring is het voor wie wil mogelijk deel te nemen aan de warme maaltijd. Hiervoor moet u zich wel van tevoren aanmelden. (Let op: alleen op donderdag 7 september 2017 is er aansluitend nog géén warme maaltijd, de eerste warme maaltijd is weer op donderdag 21 september 2017).

In de agenda vindt u de eerstkomende bijeenkomst van de Bijbelkring.

warme maaltijd

warme maaltijd

De oranjekerk gelooft!!!

De oranjekerk gelooft!!!