In de Oranjekerk vieren we het leven en delen we het geloof op talloze manieren. Tijdens de eredienst, bij avondmaal, doop, belijdenis, huwelijk en uitvaart.

Eredienst

Elke zondag om 10.00u is de kerkdienst. Voorganger is onze hulppredikant Wielie Elhorst of een gastpredikant. Na afloop drinken we koffie met elkaar. Wie de dienst gemist heeft, kan de preek nalezen.

Kinderkerk

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is er tijdens de dienst Kinderkerk. Vanuit de dienst gaan zij naar een andere ruimte voor een verhaal en creatieve activiteit. Na afloop komen ze weer terug om het eind van de dienst mee te maken. Lees meer. Voor de jongsten is er creche

Avondmaal

Eens in de zes weken vieren we met elkaar het avondmaal. De avondmaalsviering is een sacrament, ontstaan in de vroegste gemeenten. We delen brood en wijn zoals Jezus ons leerde. Iedereen is welkom om deel te nemen. 

Dopen

Het feest van de doop vieren we met elkaar op zondagmorgen tijdens de eredienst. Wij beschouwen de doop als teken van het verbond tussen God en mensen. Ouders geven hiermee te kennen dat zij hun kind  willen voorgaan in het geloof. Lees meer over dopen

Belijdenis

Een volwassene die gedoopt wordt, doet tegelijk belijdenis van het geloof. Dat wil zeggen dat hij/zij hardop uitspreekt bij de gemeente van Christus te willen horen. Wie als kind is gedoopt, kan dit later als volwassene beamen door belijdenis te doen.

Trouwen

De kerkelijke inzegening van een huwelijk volgt op een burgerlijk huwelijk. In de Oranjekerk kunnen ook mensen van gelijk geslacht hun verbond van liefde en trouw laten inzegenen. De Oranjekerk is ook te huren als trouwlocatie. Lees meer over trouwen


Rouw

Een afscheidsdienst kan zowel in de kerk als in de aula op een begraafplaats plaatsvinden. De predikant bereidt de dienst voor in nauw overleg met de nabestaanden.

Er zijn geen gegevens in deze groep.