11 maart

Overweging 11 maart 2018 4e zondag veertigdagentijd ‘Klein Pasen’

Oranjekerk Amsterdam ds. Jantine Heuvelink       Lezing Johannes 6: 1-15

 

Vrijdagmiddag 15.30u

Zal het genoeg zijn of niet? Dat is de vraag.

De stroomstoring duurt nu al vier uur.

Het scherm van mijn laptop staat al minder helder, dus de batterij kan iets langer mee. Maar zonder internet is het wel lastig, want ik kan heel veel dingen niet even nazoeken. En als nou straks ook nog mijn batterij leeg is, hoe kan ik dan mijn preek voor zondag maken?

Uitschrijven is geen optie, iedereen die weleens post van mij heeft ontvangen weet dat mijn handschrift nagenoeg onleesbaar is. Snel aan het werk dus maar, hopen dat ik genoeg tijd heb.

 

De insteek voor mijn preek is de twijfel bij de leerlingen of het wel genoeg is wat ze hebben. Of eigenlijk hun conclusie dat het niet genoeg zal zijn. Filippus zegt hardop dat je van 200 denarie, 200 keer een dagloon is dat, geen 5000 mensen kunt voeden, dan krijgt iedereen maar een klein stukje brood. En 5 broden en 2 vissen, het is tenminste iets wat Andreas gevonden heeft bij dat jongetje, maar dat is toch niet genoeg? Daarmee gaan ze het niet redden, toch?

 

Ik drink sterke koffie die ik net heb gemaakt met de percolator die gelukkig bij de kampeerspullen zit, met een schuin oog kijk ik naar het batterijtje onderin mijn scherm, 24%, hoeveel tijd heb ik dan nog?

Wat zal ik doen als de stroom voor de avond niet terugkeert en de preek dus zeker niet op de computer afkomt? Doe ik het dan met een halve preek, of ga ik dan improviseren?

 

Terug naar het verhaal. Het is mooi dat de oplossing niet aangedragen wordt door Jezus, maar door de leerlingen zelf. Alleen zien zij dat niet. Er staat dat Jezus Filippus expres op de proef stelt met die vraag naar waar ze brood kunnen kopen om al die mensen te voeden. Het gevolg is dat Filippus en Andreas daarmee niet toeschouwers worden van dit teken dat Jezus laat zien, maar medeverantwoordelijk worden gemaakt.

 

Het doet mij denken aan dat motto bij menige hulpverlening: ‘geef mensen geen vis, maar leer ze vissen’. Jezus heeft ooit gezegd dat zijn leerlingen vissers van mensen zouden worden. Nu legt Hij de vraag bij hen neer hoe dat nou moet met het voeden van zoveel mensen. En zij gaan het zelf na.

Met 200 denarie? Nee.

Met 5 broden en 2 vissen? Nee.

Filippus en Andreas gaan uit van het tekort.

Dit kan niet genoeg zijn.

Ze rekenen met de feiten, met getallen en hoeveelheden.

Ze houden geen rekening met geloof, rekenen niet op Jezus.

 

Tussendoor: als ik straks echt niet meer verder kan werken op de computer, dan weet ik nog wel wat andere dingen te doen. Dan heb ik even rustig de tijd om twee kaartjes te schrijven naar mensen, met m’n best mogelijke handschrift en dan zou ik ook wat rustig kunnen lezen. Ja dan is het toch echt overmacht dat de preek niet afkomt. Dan geeft het vrijheid die ik toch ook met beide handen moet aangrijpen.

Zou trouwens het restaurant van vanavond wel open zijn met zo’n stroomstoring, nee zeker. Hm.

 

Dat brood dat klinkt natuurlijk niet als een uitgebreide maaltijd, maar het is wel goed om te vermelden dat brood in de Bijbel staat voor zoveel meer. Letterlijk zal Jezus in het volgende hoofdstuk zeggen ‘Ik ben het brood des levens’. (6: 22-59)

Brood is niet alleen voedsel voor de maag, maar ook voor de ziel. Het is wat in leven houdt en ook leven geeft, een weg om te gaan, toekomstperspectief.

 

Jezus is gaan zitten op een berg, wat betekent dat hij zijn leerlingen iets gaat leren. Maar wat volgt is geen onderwijzing, geen bergrede, maar het doen van die leer.

De leer, de vijf boeken van Mozes, kun je zien als de 5 broden die het jongetje bij zich heeft. Het is er al, de leerlingen weten het al! Maar nu moeten ze ermee handelen.

Nu komt het erop aan te geloven dat die woorden van God, dat wat Jezus leert, ook is wat je met anderen kan delen en wat hen verzadigen zal, zonder dat jij tekort komt, tekort schiet.

 

En ik vraag me bij mezelf af: wat is verzadigd worden? Is dat het moment waarop je het ziet – voor je ziet, wat de volheid van Pasen is, volheid van Leven?

Het liedje van Johnny Cash kan ik nu even niet draaien, want het internet doet het dus niet, maar de melodie zit in mijn hoofd. En meer nog zit de uitleg in mijn hoofd die iemand mij gaf over de rijkheid van de tekst, waarin, als je het Engels goed machtig bent, nog zoveel lagen meer zitten, dan die ik voor de liturgie vertaald heb. Wat een ervaring om zo’n uitleg van dat lied te horen!

En die afbeeldingen die ik bij de tekst heb gevonden. Daar alleen maar samen naar kijken, zou ook een invulling van de dienst kunnen zijn.

Want, eigenlijk past preken niet bij deze tekst waarin Jezus niet leert wat Pasen is, maar laat zien wat Pasen is.

En waarin zoveel mensen het tot hun vreugde ervaren en beleven.

Moeten we ons niet gewoon laven aan wat op de beamer te zien is?

 

‘Er was daar veel gras’. Die zin wil ik ook nog aanhalen. Want hoe bijzonder is dat. Het plaatje krijgt er kleur door. Gras, dat moet wel een verwijzing zijn naar die grazige weiden in psalm 23. Daar is het goed toeven. Daar hoef je niets, daar zorgt iemand voor je.

‘Jezus​ nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten’. Dat is wat we doen bij het avondmaal, alleen dan toch echt met meer tekst. Het klinkt hier zo eenvoudig.

 

Het lijkt trouwens behoorlijk op het Sarphatipark op een warme dag, die plaat van Eularia Clark. Die omgegooide fietsen links en al die soorten mensen met kinderen ook baby’s erbij. En dan al die papieren waarbij je je afvraagt of ze dat straks gaan weggooien of dat er een rotzooi overblijft aan het eind van de dag. En rechtsbovenaan dat lijkt op het monument voor dr. Sarphati dat in het park staat. Alleen staat er bij ons een hek omheen.

Leuk dat hier duidelijk een dominee of priester is te zien.

 

16.30 en mijn beeldscherm wordt opeens nog een slag donkerder. Teken dat het nu echt bijna op is. Misschien moet dit het maar zijn, mijn preek. Kan dat? In één uur geschreven? Zonder heldere lijn? Zonder al die andere uitleg? Zal het genoeg zijn?

 

Oh ja, terug naar de kern van het verhaal: de verzadiging hangt niet van mij af. Ik kan enkel iets inbrengen, moet daar niet over denken vanuit het tekort, maar hopen en bidden dat er zegen op rust. Gelukkig vieren we ook nog avondmaal.

Het gaat tenslotte om het doen.

Amen


4 maart

Derde zondag van de Veertigdagentijd

Lezingen: Exodus 20:1-17 (de Tien Woorden) en Johannes 2:13-22 (de Tempelreiniging)

Ds. Henk Meulink


Geliefde mensen van God, gemeente van Jezus Christus,

In de kerkelijke traditie is de veertigdagentijd bij uitstek de tijd van catechese, geloofsonderricht geweest en vaak nog wel. Die werd vroeger dan afgesloten met de dienst in de Paasnacht. Na het belijden van hun geloof werden geloofsleerlingen gedoopt en traden zij toe tot de kerk. Iets van deze traditie wordt in onze gemeente voortgezet in de doopgedachtenis in de viering op Stille Zaterdag en dit jaar met de doop van een aantal kinderen op Paasmorgen.

Velen van ons hebben ooit geloofsbelijdenis gedaan, bij anderen is het er om uiteenlopende redenen nooit van gekomen. Dat maakt in zoverre geen verschil, omdat ook wie ooit geloofsbelijdenis hebben gedaan zullen herkennen dat je daarmee niet voor eens en altijd zeker weet wat je gelooft. Nee,  geloven blijft een zoektocht en dat moet het ook blijven. Het is goed te blijven doordenken wat je gelooft, je geloof te blijven ontwikkelen en vooral ook je vragen en twijfels ruimte te geven. Die kunnen onder andere opkomen onder invloed van ontwikkelingen in je persoonlijk leven, in de maatschappij, ook in kerk en theologie.

In de lijn van de traditie van de veertigdagentijd als periode van catechese, past het dat we deze tijd in het bijzonder gebruiken om ons te bezinnen op ons geloof. De lezingen in deze weken nodigen ons daartoe nadrukkelijk uit. Want ik weet niet hoe het u vergaan is bij het horen van het verhaal over de tempelreiniging, ik ervaar het zo dat dit verhaal ons vraagt opnieuw na te denken over het beeld dat wij van Jezus hebben. Ik zou het liefst nu u willen uitnodigen iets te zeggen over het beeld dat u van Jezus hebt en meer nog wat Hij voor u betekent. Maar dat past niet zo goed in de wijze waarop wij onze diensten vormgeven. Ik nodig u wel uit straks bij de koffie daar iets met elkaar over te delen, al besef ik dat geloven ook iets intiems heeft.

Ik vermoed dat als wij ons beeld van Jezus en zijn betekenis voor ons onder woorden brengen, er een veelheid van beelden naar voren komt. Ik denk aan: Voor onze zonden gestorven, Zoon van God, Zoon van Maria en Jozef, een joodse man, Redder, Verlosser, Heiland, een rabbi, leermeester, een wonderdoener, profeet, Zoon van David, Lam Gods, of u citeert Hem zelf: licht van de wereld, de weg, de waarheid en het leven, de wijnstok, het levenswater, brood, herder.  Dat zijn allemaal uitdrukkingen die in de evangelieen te vinden zijn en dan ben ik lang niet volledig. Ik kan er nog aan toevoegen beelden die bijvoorbeeld in onze liederen voorkomen: vriend, bondgenoot, liefde.

Maar als ik al deze beelden noem, voel ik me ook op mijn vingers getikt door wat we vanmorgen opnieuw hoorden: je mag je geen beeld van God maken – en ik versta dat ook als geen beeld van Jezus -. Daar mag en wil ik en mogen wij niet aan voorbijgaan. Maar dat tweede van de Tien Woorden of Geboden versta ik zo, dat wij nooit moeten denken en uitspreken, dat wij precies weten weten wie God is, wie Jezus is. Want dan neem je God/Jezus  in je macht, dan span je Hem voor je karretje. En dat is veel te vaak gedaan. Wie God is, wie Jezus is, is in laatste zin een geheimenis, meer en anders dan wij kunnen bevatten.

Al onze beelden laten wel een aspect zien. En als we met elkaar in gesprek gaan over ons geloof, moet dat ook niet een gesprek worden over wie het bij het juiste eind heeft, maar dan moeten we weg van de dialoog gaan, dan moeten we open staan voor het beeld dat de ander heeft van God, van Jezus, dan moeten we dat doordenken, ons daar door laten gezeggen en verrijken.  Laten we maar eerlijk zijn: dat vinden we niet gemakkelijk, maar het is wel de weg die het “beeldenverbod” ons wijst.

Wat ik tot nu toe heb gezegd, wordt bij mij opgeroepen door het verhaal over de tempelreiniging uit het evangelie naar Johannes. Ik hoor dit verhaal zo dat het ons uitnodigt en maant opnieuw na te denken over Jezus, welk beeld we van Hem hebben, wat Hij voor ons betekent en welke weg Hij ons wijst. Want het is anders dan de Jezus waar we zo vaak over horen, zingen en spreken. Vandaag horen we van een Jezus die verontwaardigd is, ja kwaad, die optreedt, die stampij maakt, een zweep hanteert, die mensen niet liefdevol benadert, maar stoort, wegjaagt, die harde woorden spreekt. Waarom treedt Jezus zo op? Wat maakt Hem zo boos? Het verhaal vertelt dat zijn leerlingen die er getuige van zijn, zijn handelen verbinden met  woorden uit een van de Psalmen: “de hartstocht voor mijn huis doet mij verteren” (Psalm 69:10). Hartstocht, passie, dat is wat Jezus drijft. Hartstocht, verbondenheid, liefde, geloof in God, die voor Hem “mijn Vader” is, of naar het eerste gebod die Ene God  die er voor Hem is, naast wie geen andere goden bestaan. Zijn gelóóf maakte Hem kwaad. Die hartstocht voor God bracht Hem naar Jeruzalem. Zoals vele joden wil Hij het joodse paasfeest - de herinnering aan de uittocht uit Egypte -  daar vieren, in de tempel, met in het midden de ark van het verbond, de symbolische woning van God. Maar Jezus ervaart het zo, dat Hij niet toekomt aan de ontmoeting met God, met wie Hij zich zo verbonden voelt, door al het gedoe in het tempelcomplex. Nu is het wel zo, dat al die handel er voor de gelovigen van die tijd er gewoon bij hoort en dat die met instemming van de bestuurders van de tempel plaats vindt.

Wie ooit in het Bijbels Museum de maquette van de tempel heeft gezien, weet dat om de kleine ruimte waar de ark van het verbond staat, het heilige der heiligen, eerst de ruimte is waar de diensten worden gehouden, inclusief het brengen van offers, maar dat daaromheen een grote ruimte is waar dieren worden verkocht die geofferd worden, waar mensen het gewone geld kunnen wisselen voor munten die je alleen in de tempel kunt gebruiken. Al die handel is toegestaan, hoort bij het tempelgebeuren. Dat kan wel zo zijn, maar Jezus stelt er vragen bij, Hij reageert fel, omdat het Hem stoort, omdat het Hem, maar ook – zo vindt Hij - andere gelovigen afleidt van de ontmoeting met God, van het ervaren dat God ons lief heeft, genadig is, van de bezinning op de vraag wat Hij van ons vraagt. Zijn verontwaardiging, zijn boosheid, zijn optreden heeft voor Jezus met zijn liefde voor, zijn geloof in God te maken. Het is daar de keerzijde van. Het doet mij denken aan een uitspraak van een van mijn hoogleraren die ik nooit vergeten ben, dat de boosheid van God, zijn optreden tegen mensen die het recht van “weduwen, wezen en vreemdelingen” vertreden, die onrecht doen, niet in strijd is met zijn liefde voor mensen, maar dat het de keerzijde van dezelfde medaille is, voortkomt uit die liefde voor mensen. Jezus´ handelen doet mij ook denken aan de wijze waarop Mozes de stenen tafelen stuk smeet toen Isarel danste om het gouden kalf. En aan hoe Luther de strijd met de kerkelijke autoriteiten over de aflaathandel aanging. Ja, de kerk leek toen ook zeer op een markthal.

Het optreden van Jezus, hoorden we,  bracht zijn leerlingen een Psalmwoord in herinnering. Ik denk zeker dat zij de hartstocht van Jezus, die zijn geloof kenmerkt, toen direct herkend hebben. Toch vermoed ik dat de herinnering aan dit Psalmwoord in werkelijkheid pas later is gekomen.  Dat heeft met de laatste woorden uit dat Psalmwoord te maken, dat die hartstocht “mij zal verteren”.  Na Jezus´ dood weten zij maar al te goed dat Jezus´ optreden in de tempel een belangrijke reden voor zijn veroordeling is geworden. En dat geldt temeer voor de woorden die Jezus spreekt als Hem om een toelichting op, een verantwoording van zijn handelen wordt gevraagd. De andere evangelieen plaatsen het hele gebeuren in de laatste dagen van Jezus, na zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag. En dan is direct duidelijk hoe zijn woorden tegen Hem worden gebruikt. Maar Johannes zet dit verhaal aan het begin van zijn evangelie, als de confrontatie van Jezus met de schriftgeleerden en joodse autoriteiten nog moet beginnen. Zij vragen Hem na zijn optreden op grond van welk gezag, welke autoriteit Hij meende zo te mogen optreden. Welk teken kun je daarvan geven?

Het is de tweede keer dat bij Johannes het woord “teken” voorkomt. Vlak hiervoor staat het verhaal over de bruiloft in Kana, waar vaten met water in wijn veanderden. Dat wordt zijn eerste teken genoemd, dat het geloof van zijn leerlingen versterkte en bij anderen verwondering opriep. Nu zegt Jezus: Ik kan een teken geven, nu jullie daarom vragen. “Breek deze tempel af en Ik zal hem in drie dagen weer oprichten.” Het onbegrip bij de autoriteiten is groot en eigenlijk ook wel te begrijpen. Hoe zou Jezus een tempel waaraan op dat moment al 46 jaar wordt gebouwd, in drie dagen kunnen opbouwen? Onmogelijk toch. En de gedachte aan een afbraak van de tempel – die Israel in de Babylonische tijd al een keer heeft meegemaakt – maakt de joodse autoriteiten ook verontwaardigd. Het is goed ons te realiseren dat Johannes zijn evangelie schreef toen de afbraak van de tempel door de Romeinen in het jaar 70 werkelijkheid was geworden en zoveel pijn deed.

Maar ook Jezus´ leerlingen zullen verbaasd hebben gestaan over zijn woorden. Ze werden erdoor in de war gebracht. Ze begrepen ze niet. Dat deden ze pas later, na zijn dood, liever nog nadat Hij, zoals zij het ervaren en beleden hebben, uit de doden was opgericht. Toen herinnerden zij zich Jezus´ woorden. Toen begrepen ze dat Jezus niet over dat tempelgebouw had gesproken, maar  over Zichzelf, dat Hij over zijn eigen lichaam als een tempel sprak, en zo in symbolische taal uitsprak hoe Hij zich verbonden wist met God. Dat in Hem God zijn tent, zijn tabernakel had opgeslagen en onder ons had gewoond. En ze begrepen toen pas zijn woorden over afbreken en – na drie dagen – weer opbouwen, oprichten. Hij sprak van de weg van afbraak, vernedering, kruis die Hij moest gaan, maar dat die zou uitlopen op zijn oprichting, zijn verhoging. En dat Hij aan die weg van vernedering en verhoging zijn autoriteit ontleent. Toen zijn leerlingen zo zijn woorden gingen verstaan, sterkte dat hen in hun geloof dat zijn dood niet het laatste woord was, dat Jezus voor hen en voor velen van betekenis zou blijven.  Maar vanzelfsprekend was het allerminst. Want in de tijd dat Johannes zijn evangelie schreef, was al duidelijk dat veel joden dit geloof niet konden delen.

Als wij ons in deze weken opnieuw bezinnen op ons geloof, wat kunnen de bijbelverhalen van vandaag daar dan aan bijdragen? Het brengt mij tot een aantal richtlijnen, leerpunten, die ik mee wil nemen, in mijn denken en handelen wil verwerken. Ik hoop dat u zich er in kunt herkennen, al zeg ik er tegelijkertijd bij: ze mogen aangevuld of weersproken worden.

Ik leer er uit dat ik mijn beeld van Jezus open moet houden, dat ik de verhalen uit de Bijbel kans moet geven mijn beeld van Jezus bij te stellen. En dat ik in mijn ontmoeting met anderen nog beter moet horen hoe zij Jezus ervaren, wat Hij voor hen betekent. En dat ik als dat heel anders is dan mijn beeld daar geen weerwoord op moeten geven, maar daarover na moet denken, misschien wel mijn beeld moet laten aanvullen, corrigeren.

Ik leer er uit dat boosheid, verontwaardiging hoort bij geloven. Dat je daar ook uiting aan moet geven tegenover mensen die de rechten van anderen schenden. Ik herken dat in het motto van onze diaconie: helpen onder protest. Het eerste waarvoor de diaconie zich voor inzet is het omzien naar mensen in nood, de werken van barmhartigheid. Maar ze laten ook protest horen tegen mensen en instituties, zoals de overheid, als mensenrechten worden vertreden. Afgelopen vrijdag  was er een grote delegatie van de landelijke Raad van Kerken in Amsterdam om zich te orienteren op de situatie van vluchtelingen zonder status en zonder papieren. Na een rondgang door de stad langs diverse opvanghuizen en kraakpanden waren zij begaan met de situatie van deze mensen, ook onder de indruk van de hulp die zij van veel mensen kregen. Maar het stimuleerde hen ook bij de overheid te protesteren voorzover een humanitaire ondergrens doorbroken wordt en te pleiten voor een opvang en begeleiding die ongedocumenteerden toekomstperspectief biedt.

Ik leer er uit hoe ook ik verstrikt kan raken in al dat gedoe in het kerkelijk leven. Ja, ook onder ons is er veel gedoe, in de vraag welke koers de kerk moet gaan, in hoe we de zaken in onze gemeente regelen, in theologische discussies, die op zich wel van belang zijn, maar ook steeds weer ons afleiden van waar de gemeente voor is, ons helpen in de verdieping en bezinning op ons geloof en hoe wij daar gestalte aan kunnen geven in ons handelen.

Ik leer er uit hoe goed het is mijn ogen op God te richten, Hem te zoeken in gebed en lofzang, in het horen naar zijn Woord en hoe Jezus dat heeft uitgedragen. En dan te mogen horen hoe dat ons zegt dat Gods oog op ons gericht is, dat Hij ons liefheeft, met ons begaan is, maar ons ook aanspreekt op onze verantwoordelijkheid voor de ander, die onze naaste is.
Als deze weken van bezinning mij, ons kan helpen van dat alles te leren, dan kunnen we straks met des te meer vreugde het Paasfeest vieren. Amen.


25 feb

Tweede zondag in de veertigdagentijd

Zondag Reminiscere (gedenk!)

Lezing: 1 Koningen 19:8-18 / Marcus 9:2-10.

Ds. Piet Kooiman


Lieve mensen in de Oranjekerk,
gemeente van Christus,

Piekervaringen, heel intense ervaringen waar je er misschien maar een paar van in je leven hebt, die blijven je bij. Ze gaan altijd met je mee. Je kunt er kracht uit putten op moeilijke momenten in je leven, of vreugde. Je eerste treinreis zonder vader of moeder; maar het ging wel goed, dat gaf je zelfvertrouwen. Of die keer dat je merkte dat niet alleen jij verliefd was op die ander, maar die ander ook op jou! Je durfde er niet op te rekenen maar dan toch…. En in deze tijd moet je haast wel denken aan de schaatsers in Pyeongchang die soms na een martelende onzekerheid ineens wisten: ik heb goud! De ontlading en de vreugde van dat moment zullen ze hun leven lang niet vergeten.

Een piekervaring is uitzonderlijk, springt er bovenuit en lijkt apart te staan van het gewone, dagelijkse leven. Maar toch heeft zo’n ervaring invloed. Hij verandert je op misschien maar één punt. Maar dat kan genoeg zijn. Het maakt je sterker. Het geeft je zelfvertrouwen of moed.

In het evangelie zijn er ook van die momenten in het bestaan van Jezus. Denk maar aan zijn doop in de Jordaan. Marcus (Mc. 1:10 v ) vertelt: Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Die liefdesverklaring uit de hemel is in dit evangelie het eerste wat van Jezus wordt verteld. Dat hij een stem hoort die hem dit verzekert. Wat zal hem dat geweldig goed hebben gedaan.

En dan nu op die berg, samen met drie leerlingen. Bijna letterlijk een piekervaring. En ook weer die stem die spreekt van Gods liefde. Nu niet tot Jezus zelf gericht maar tot zijn leerlingen. Hoort naar Hem!

Maar het is geen geïsoleerde ervaring. Dit heeft te maken met de Schriften, met wet en profeten, met het geloof van Israël, met de weg die Jezus gaat. De berg staat ook in dit verhaal niet los van het dal. Dat zal zo wel blijken. En deze drie leerlingen gaan heel de weg met hem mee. Van deze piekervaring tot in de hof van Getsemane  als Jezus angstig is en zijn Vader in de hemel indringend aanroept.
   
Petrus, Johannes en Jakobus zien Jezus van gedaante veranderen. Hij straalt licht uit. Dat doet denken aan het verhaal van exodus waarin het gelaat van Mozes straalt als hij met de Eeuwige in gesprek is geweest. Dan moet hij een doek voor zijn gezicht doen omdat het te heftig is om te zien.

Mozes is hier en Elia. Deze twee vertegenwoordigen de Thora en de profeten en daarmee de hele geschiedenis  van de Eeuwige met zijn volk.
Mozes en Elia, elk met een unieke geschiedenis in hun ontmoeting met de Eeuwige. Mozes bij het brandende braambos. Elia bij de berg Gods na een tocht van veertig dagen. En die stem daar in de stilte die vraagt: ‘Elia, wat doe je hier?’ Die hem vervolgens opdraagt terug te keren en een taak op zich te nemen. Zijn leven krijgt een nieuwe impuls.

Mozes en Elia zijn met Jezus in gesprek. Zoals Jezus in zijn leven steeds in gesprek is met wet en profeten, het woord dat zijn leven kenmerkt.
Dat in gesprek zijn staat in elk geval op één punt in schril contrast met wat er intussen gebeurt in het dal, aan de voet van de berg. Daar is een vader met zijn zoon die niet kán praten. Een kwade macht verhindert dat. De onmacht om te communiceren, in gesprek te zijn met anderen, met de traditie en misschien ook wel met God wordt hier getypeerd als rampzalig. Hoe eenzaam kun je zijn. Een mens zonder contact met anderen. Daar loopt Jezus straks tegenop. Maar dan blijkt ook de kracht van zijn  vertrouwen in de Eeuwige.

In het dal wordt duidelijk dat die topontmoeting van Jezus met Mozes en Elia geen geïsoleerde gebeurtenis is. Berg en dal lopen in elkaar over.
Petrus ziet dat eerst nog anders, lijkt het wel. Hij wil dit moment vasthouden. Stelt voor drie tenten te maken voor Jezus, voor Mozes en Elia. Ik vraag me dan af waarom drie afzonderlijke tenten. Ze zijn toch met elkaar in gesprek? Maar goed, Marcus schrijft dan ook dat Petrus niet weet wat hij zegt.

Na die ontmoeting op de berg volgt de gang naar het dal. Zo gaat ook Mozes na het ontvangen van de tien Woorden met de stenen tafelen naar beneden omdat die woorden voor beneden bedoeld zijn.

Jezus  verbiedt zijn leerlingen te vertellen wat ze gezien hebben. Hij heeft een weg te gaan en deze bijzondere ervaring is er om vandaaruit te leven. Niet om aan het opzienbarende ervan gezag te ontlenen.

‘Niet vertellen wat je hebt gezien voor de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan.’ Ze vragen zich af wat dat is: ‘uit de doden opstaan’. Het is heel heilzaam dat deze vraag in het evangelie staat. Want hij maakt duidelijk dat dat niet zomaar te vatten is. Dat je niet te snel moet denken de betekenis daarvan wel te weten. Die betekenis komt wél aan het licht maar moet ook telkens weer duidelijk worden in wat er gebeurt als de hemel de aarde raakt; als Gods liefde sterker blijkt dan de dood. De dood die zoveel vormen kan aannemen…
 
Opstaan uit de doden. Niet kunnen communiceren is een vorm van dood.

Als ze in het dal komen is daar die vader met zijn gekwelde zoon. Op de berg was er sprake van ‘mijn geliefde zoon’. Hier spreekt, als een echo daarvan, opnieuw een vader die zijn zoon liefheeft. Hij komt voor hem op. Bidt voor hem.
Welke vader die ooit met ziekte van zijn kinderen te maken heeft gehad zal dat niet herkennen? 
Jezus rekent af met de kwade geest die deze zoon het zwijgen oplegt. Die zoon wordt vervolgens als een dode. Maar Jezus grijpt zijn hand vast. Wekt hem op en dan staat hij op. Hier krijgen de leerlingen antwoord op hun vraag wat dat dan is: ‘uit de doden opstaan’.

Als in onze dagen boze, onreine of kwade geesten het veld moeten ruimen, waar kun je dan aan denken? Je kunt aan veel dingen denken want het kwade heeft net zoveel gezichten als het goede. Wat bij mij opkomt is de ontmaskering van machtsmisbruik. Het is voor ons mensen blijkbaar heel moeilijk goed om te gaan met macht. Als het op dat vlak misgaat levert dat altijd slachtoffers op. Het is juist omwille van hen dat die boze geest moet worden ontmaskerd en bestreden.
Het zijn kwade machten die armoede liever in stand houden dan rijkdom te delen. Kwade machten die de ene mens boven de ander verheven achten op grond van geslacht, huidskleur of opleiding. Kwade machten die een mens alleen maar zien als productiefactor en niet als kwetsbaar mens.

Kan geloof hier helpen? Jezus zegt het wel heel sterk: Alles is mogelijk voor wie gelooft. (Mc. 9:23) Of anders vertaald: voor wie vertrouwt. Het begint bij het vertrouwen dat God barmhartig is en vol liefde. Dat wordt weerspiegeld in de psalm van deze zondag. ‘Gedenk uw barmhartigheid!’ (Ps. 25:6) En het vervolg is opstanding. Niet zo’n gemakkelijk begrip, want de leerlingen van Jezus vragen zich af wat dat dan is.

Ik kan ook vragen: Wat is opstanding voor mij? Het lijkt me niet goed mogelijk een definitie te geven. Maar misschien wel om aan te geven in welke richting je kunt denken. Opstanding in ons leven is niet dat er geen ellende is of zonde. Wel dat we opstaan en gaan leven als betrokken, hulpvaardige en hoopvolle  mensen. Ik ken iemand die diep depressief was en geen hoop meer had dat het ooit nog anders zou worden. Toen zei iemand: ‘Als jij niet kunt hopen dan doen wij het wel voor je.’ Zo’n klein zinnetje kan iets in beweging zetten. Ook dat is opstanding.

De stem van de Eeuwige klinkt niet alleen bij de Jordaan of op een hoge berg. Of tot Mozes en Elia. Die stem blijft klinken in de hoop dat wij hem horen.
En opstaan.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Lief 543

18 feb

Eerste zondag veertigdagentijd

Ds. Jantine Heuvelink

Lezing: Marcus 1: (9-11) 12-15

 
Inleiding op de Schriftlezing
De lezing vandaag, ‘De verzoeking in de woestijn’, is een verhaal dat de evangelisten Matteus, Marcus en Lucas alle drie vertellen en dat standaard op de 1e zondag van de veertigdagentijd klinkt. De doop van Jezus gaat vooraf aan zijn beproeving in de woestijn. (Deze tekst hoort niet bij deze zondag, maar we lezen hem wel, omdat we anders de opmaat voor ons verhaal missen.) Op de woestijnervaring volgt dan Jezus’ verkondiging.
We lezen dit B-jaar uit het evangelie van Marcus en wat opvalt is dat Marcus het verhaal haast samenvattend vertelt. We horen in 7 verzen hoe Jezus door Johannes wordt gedoopt, hoe Jezus vervolgens in de woestijn verblijft (zoals Johannes eerder deed) en hoe Hij nadat Johannes gevangen is genomen Gods goede nieuws gaat verkondigen.
Waar Matteus en Lucas uitgebreid vertellen over drie manieren waarop de Satan Jezus op de proef stelt, wijdt Marcus daar niet over uit. (we zullen daar straks wel van zingen)
 
Zo komt bij Marcus Jezus als in een drieluik naar voren als geliefde zoon van God, beproefd mens door Satan en als verkondiger van het goede nieuws aan de mensen.
 
We horen zo eerst de Schriftlezing waarbij we afwisselend een couplet zingen van het lied ‘Een mens te zijn op aarde’. Vervolgens horen we de lezing nogmaals in twee delen, waarbij ik met een overweging en een lied een brug wil slaan naar vandaag.
 
Overweging I ‘Een mens te zijn…’
In de woestijn is Jezus niet onder de mensen. Hij is alleen, met de duivel, de wilde dieren en de engelen. Jezus is ‘geen god onder de goden, geen engel en geen dier’, maar een mens. Maakt dat wat uit?
 
Ja. We kunnen dat wel nagaan bij onszelf. Als wij onszelf zien als god, als een engel of een dier, dan gaat het over een deel van onszelf. Over een ambitie, een reputatie, een emotie. Het gaat niet over het geheel, over wat werkelijk is.
 
En daar gaat het bij God wel om. Een mens naar Gods hart, is een mens uit één stuk.
En dat probeert de satan, de uitééndrijver, af te breken.
Dit is hoe de mens op de proef wordt gesteld: niet doordat er iets tussen de mens en God komt te staan, maar doordat er iets tussen de mens en hoe we werkelijk mens zijn, komt te staan.
 
Wanneer voelen wij ons ver verwijderd van de mens die we kunnen zijn?
Jezus’ verblijf in de woestijn, omringd door wilde dieren (wat bedreigend kan klinken, maar ook paradijselijk) en verzorgd door engelen, die omstandigheden, de situatie zelf is niet wat Jezus of ons beproeft. Maar het is de uitdaging om bij onszelf te blijven, bij onze roeping als kind van God, wanneer er een stem klinkt die ons innerlijk verdeelt, die ons ons leven door angst laat leiden of door de waan van de dag.
 
Van ds. Coen Wessel is het gebed dat heet ‘Woestijn’
 
’s Nachts komen de wilde dieren: ze zeggen
‘Opschepper’, ‘Leugenaar’, ‘Mislukkeling’
en er is niemand die bij me is of met me bidt.
Soms denk ik: dit is een test, ik moet hier gewoon doorheen.
Straks zal ik sterker zijn, evenwichtiger, volwassen.
 
Mijn God, houd het nog een tijdje uit met mij. 
Geef mij vertrouwen, leiding, geduld.
In de naam van Jezus Christus, Amen.     
                  

Overweging II ‘Een mens te zijn op aarde’
‘Dit land gaat open ook voor u, die dag is nu!’
Van nacht lijkt het ineens dag geworden.
Van beproeving is geen sprake meer, nu is er alleen nog maar goed nieuws. Of toch niet?
Johannes is gevangen genomen, het staat in een bijzin, maar het doet ertoe.
Ook Jezus’ verkondiging zal uitlopen op gevangen genomen worden.
 
Wat Jezus verkondigt hier aan de mensen in Galilea, is hetzelfde als waar het evangelie mee eindigt als de engelen bij het graf tegen de leerlingen zeggen: ‘Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien’.
 
Marcus maakt met dit begin van zijn evangelie direct duidelijk dat de weg van beproeving en het verkondigen van het goede nieuws, bij Jezus nauw samenhangen.
Dat zal herkenbaar zijn geweest voor de eerste hoorders van het evangelie, de christelijke gemeenschappen in de eerste eeuw na Christus, die het niet gemakkelijk hadden.
Net als het herkenbaar zal zijn voor christenen die vandaag de dag lijden aan hun geloof omdat ze erom bedreigd worden.
 
Hoe zit dat eigenlijk bij ons?
Als wij onaangevochten hier op zondag zitten, zonder gevaar voor eigen leven geloven, zonder risico op afvalligheid onze dingen kunnen doen, waaruit bestaat dan ons antwoord op die oproep hier en nu met God te leven in vertrouwen op de weg die Jezus gaat?
 
Kunnen we dat goede nieuws op waarde schatten? En zijn wij het waard?
Of is het wachten op een tijd van beproeving?
(En ik kan me zo voorstellen dat wie in deze tijd een zware tijd beleven, zullen zeggen: alsjeblieft verlang niet naar een tijd van beproeving, maar geniet als het je goed gaat).
 
Wachten op een tijd van beproeving is niet nodig en die beproeving opzoeken ook niet, lijkt mij.
Maar het is volgens het evangelie ook niet nodig te wachten op bevrijding, op het goede nieuws. Dat is er hier en nu.
Met Jezus, met de mens die sprekend zijn Vader was, daadwerkelijk mens naar Gods hart, ligt het leven met God hier en nu voor het grijpen. 
Deze mens uit één stuk is te vertrouwen. Met Hem leven is ook voor ons weggelegd.
Hoe dan?
 
Bij Marcus volgt op Jezus’ verkondiging van Gods goede nieuws het verhaal van de roeping van de eerste leerlingen. O ja, kunnen we denken, ons aandeel komt dus nog. Precies.
‘Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaarden, die naar het leven leidt. De mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, dat is op deze aarde de duivel wederstaan.’ (lied 538:4)
Amen.

11 feb

ds. Jantine Heuvelink

Lezingen: 2 Koningen 5:1-3 en 9-16; Marcus 1:39-45

 
Kinderverhaal bij 2 Koningen 5: 1-3, 9-16 Naäman
Vincent mag vandaag met Bas mee naar de kerk. En daar heeft hij superveel zin in. Want hij is nog nooit in de kerk geweest. En in de kerk daar zitten hele bijzondere mensen en die praten met God en zij doen ook allemaal hele bijzondere dingen. Vincent is heel benieuwd.
‘Goedemorgen’ zegt een meneer die ze tegenkomen als ze bij de kerk aankomen. Goedemorgen, dat klinkt best heel gewoon.
‘Hoi’ zegt iemand anders. ‘Hoi’ zegt Bas.
En als ze de kerk binnenkomen dan ziet Vincent allemaal gewone stoelen. Gewone stoelen! Helemaal niet van die bijzondere kerkbanken. En als hij om zich heen kijkt ziet hij allemaal gewone mensen.
Als de dienst al een tijdje bezig is fluistert Vincent tegen Bas ‘wanneer komt nou God?’.
‘Die kom niet’, fluistert Bas.
‘O’. Vincent kijkt weer om zich heen.
‘Doe maar gewoon mee’, zegt Bas.
En Vincent doet alles mee. Hij staat als iedereen gaat staan, en hij zingt mee, en hij vouwt zijn handen en doet zijn ogen dicht als iedereen gaat bidden.
 
‘En hoe was het?’, vraagt mama als Vincent thuiskomt.
‘Niets bijzonders’, zegt Vincent. ‘Het was allemaal heel gewoon en ik kon met alles meedoen’.
‘Nou’, zegt mama, ‘als je ergens voor de eerste keer bent en je dan meteen met alles mee kunt doen, dan vind ik dat best bijzonder’.
 
Inleiding op de Schriftlezingen
Vandaag lezen we door in het evangelie van Marcus, waar Jezus rondgaat in Galilea om mensen te vertellen over God en hen te genezen. Vandaag geneest Jezus iemand die aan huidvraat lijdt. De vertaling van die ziekte is ook wel ‘melaats’, en die zieke heet ‘onrein’. Belangrijk is te weten dat het om een ziekte gaat die mensen in een sociaal isolement brengt omdat anderen niet met jou in aanraking mogen en willen komen.
Jezus doorbreekt dat sociaal isolement.
 
Passend bij de lezing uit Marcus is de lezing uit het Oude Testament, uit 2 Koningen, wat onderdeel is van profetische geschiedschrijving. Op dat verhaal ligt vandaag de nadruk, het verhaal van Naäman. Naäman is de bevelhebber van de Arameeërs, een vijandig buurvolk van Israël. Ook Naäman lijdt aan huidvraat. Een dienstmeisje afkomstig uit Israël tipt Naäman: ‘ga naar de profeet in mijn land, die helpt je wel’. Naäman vertrekt naar Israël, zwaar beladen met zilver en goud en kleding én met een aanbevelingsbrief van zijn koning voor de koning van Israël. Dat gedeelte lezen we niet, omwille van de lengte van het verhaal, maar dit is wel goed om te weten: Naäman komt dus niet met lege handen aan bij de profeet Elisa. En daar zit natuurlijk de crux: bij God hoef je niet aan te komen zetten met zilver en goud. Maar dat is voor Naäman en voor ons om te ontdekken met dit verhaal.
 
Overweging
1. Gemeente van Jezus Christus,
 
‘Naäman, Naäman, waarom word je kwaad, ben je te belangrijk voor wat God je vraagt?’ (Liedboek 174)
 
Eenvoud is niet eenvoudig. Dat laat het verhaal van Naäman goed zien.
 
Naäman staat als bevelhebber van het leger direct onder de koning. Hij heeft status en macht, geniet roem en respect. Maar hij wordt ziek. Voor genezing is hij bereid ver te gaan, hij waagt zich over de grens, naar vijandig gebied met een andere God. Hij heeft goud bij zich en zilver en tien stel kleding.
Hij is er klaar voor, voor de grootse ontmoeting met de profeet van de God van Israël.
 
Maar die ontmoeting valt tegen. Niets is wat het zou moeten zijn voor een man van zijn statuur. In de woorden van Naäman: ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ en dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen’.
Maar gebeurt niets spectaculairs. Er is geen bombarie, geen magie, geen eer te behalen.
Zonder aanziens des persoons geeft de profeet aan Naäman de opdracht om zevenmaal onder te gaan in de Jordaan. De Jordaan, een ‘prutrivier’ in de ogen van Naäman, zeker als je dat vergelijkt met de rivieren in zijn thuisland. Naäman is kwaad en verontwaardigd.
 
En dan komt de eenvoud om de hoek kijken. Op twee manieren.
Allereerst zijn het bedienden die hem de weg naar genezing wijzen. Zij die ondergeschikt zijn, zoals eerst al de slavin die getuigde van de God van haar thuisland. In de wereld van de macht hebben bedienden geen aanzien, zijn zij eenvoudige mensen, maar in het verhaal van de God van Israël hangt alles van deze mensen af.
 
De tweede eenvoud zit in wat de bedienden zeggen: ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd?’
Hoe eenvoudig kan het zijn. Hun opmerking is wijs: dat je feitelijk niets bijzonders wordt gevraagd te doen, een kind kan de was doen, dat is toch geen reden om af te haken?
 
Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’
Hun tip: Doe nu maar gewoon wat de profeet zegt. En Naäman doet het.
En natuurlijk is het voor Naäman allesbehalve eenvoudig te doen, wat hij moet doen.
Hij moet afdalen van zijn strijdwagen, zijn dure kleren afleggen, afdalen in een grensriviertje van niets en zich overgeven aan een ritueel zonder enige allure.
Dat het niet zomaar iets is wat hij doet, dat is voor een Bijbelkenner wel duidelijk. Want de Jordaan is niet zomaar een rivier. Het water van de Jordaan staat ook voor de grens tussen dood en leven. In die rivier zal veel later Johannes ook Jezus dopen. En zevenmaal onderdompelen, dat is een heilig getal, daarmee wordt Naäman ondergedompeld en opgenomen in de geschiedenis van God met Israel. Daarin wordt Naäman opnieuw geboren. Zo staat het er ook.
Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein.
 
2. Eenvoud is niet eenvoudig.
Het kost wat om niet te mogen betalen voor genezing.
Het maakt afhankelijk als je in dankbaarheid moet aanvaarden, wat je geschonken wordt.
De genezing die Naäman ten deelt valt, verandert wie hij is. Hij zal voortaan de God van Israel dienen, hij belijdt: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen god is’.
 
Het lijkt op de woorden van de man die bij Jezus komt, ook een belijdenis: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Bam, helder.
Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.
Ook in dat verhaal is er geen groots spektakel, maar eenvoud. Dat Jezus zich laat raken door het leed van de man en hem aanraakt, dat betekent een nieuw begin van leven voor die man.
 
3. Geloven wij in deze eenvoud van geloof? Kunnen we ermee uit de voeten?
Of herkennen we dat verzet van Naäman? Vinden we eigenlijk ook dat geloof toch op z’n minst een ontmoeting met een gezant van God zou moeten inhouden, of een direct aanroepen van God, of werkelijk aangeraakt worden?
 
Ik vind zelfovergave beslist niet eenvoudig. Een ingewikkelde discussie zoek ik eerder op dan een eenvoudig gebed.
 
En ook zou ik soms willen dat ons geloof wat spectaculairder zou overkomen: dat je voor een kerkdienst gemakkelijk toegang zou kunnen heffen, dat de media vanzelfsprekend verslag willen doen van wat hier gebeurt, dat je zelf ook voelt dat het bijzonder is bij deze club te horen.
 
Eenvoud. Wat kost het toch veel om daar de rijkdom van te ervaren.
In de eenvoud zit voor ons de uitdaging. En niet alleen voor ons, maar voor mensen van alle tijden blijkbaar.
Sommige mensen, zoals kloosterlingen, wijden hun hele leven aan het leven in eenvoud.
Anderen proberen in de veertigdagentijd voor Pasen, die woensdag begint, iets van eenvoud en soberheid te beoefenen.
 
Ik doe het ze niet na.
Waarom is eenvoud nu zo moeilijk?
 
Vertrouwen heeft ermee te maken, nederigheid, inzet, loslaten.
Maar wat ook nodig is, zijn mensen op je weg die je eenvoudig duidelijk maken wat een heilzame weg is en je daarin meenemen: ‘Ga nou maar, doe het nu maar’.
Of mensen op je weg die je vragen: zie mij, raak mij aan. Ook zij kunnen je de eenvoud van geloof doen ervaren.
 
4. Ik bedacht als variatie op het thema van vandaag voor bij de koffie straks de volgende gespreksvraag: ‘Wat is voor jou een eenvoudig onderdeel van geloven?’.
Want schijnbaar eenvoudig is er al zo veel. Wat is nu werkelijk eenvoudig?
 
Ik wil wel een schot voor de boeg geven: voor mij is de kerkgang op zondagmorgen een eenvoudig onderdeel van geloven. Dat is niet altijd zo geweest, maar wel gelukkig de laatste 15 jaar. Zoals u weet ben ik er ook als ik niet voorga, het is meer dan werk alleen.
 
Laten we daar eens beginnen, bij wat voor ons eenvoudig is, om van daaruit te groeien in geloof en een begin te maken met overgave. Amen.

21 jan

ds. Jantine Heuvelink

Lezingen: 1 Sam 3:1-10; Marcus 1:14-20

‘Geroepen worden, gehoor geven’

 
Inleiding op schriftlezing
Sinds Advent bevinden we ons volgens het oecumenisch leesrooster in het B-jaar, het jaar waarin het evangelie van Marcus, het oudste evangelie, centraal staat. We lezen vandaag over het begin van het openbare optreden van Jezus, dat volgt op het optreden van Johannes die de weg voor hem baande.
Jezus verkondigt het goede nieuws en hij roept Simon, Andreas, Jakobus en Johannes. Deze vier volgen Jezus direct als hij hen roept. Ze aarzelen niet.
Datzelfde geldt voor de eerste lezing, waarin Samuel geroepen wordt. Samuel is de zoon van Hanna die lang onvruchtbaar was en aan God beloofde dat als ze zwanger zou worden, zij het kind aan God zou wijden. Zo komt het dat Samuel opgroeit in de tempel bij de priester Eli. Ook Samuel aarzelt niet als hij in de nacht geroepen wordt. Hij haast zich meteen naar Eli. Maar die heeft hem niet geroepen, wie dan wel?
 
Overweging
1. Gemeente van Jezus Christus,
 
De beide Bijbelverhalen zijn glashelder: ‘Als ik jou bij name roep, ga jij dan met mij mee?’.
Ja!
Het lijkt wel één beweging: geroepen worden, dat ís gehoor geven, en gáán!
Het gaat in de teksten van vandaag niet over aarzeling, over psychologische overwegingen of praktische bezwaren, het is alleen bij Samuel even onduidelijk wíe hem roept, maar verder is de intentie van alle geroepenen volledig: U roept, ik kom’.
 
En ik vraag mij af: hoe zijn deze verhalen herkenbaar voor ons?
Wanneer is er bij ons sprake van dat we geroepen worden en meteen gehoor geven?
 
Ik moest denken aan hoe ik met regelmaat ’s nachts één van mijn kinderen hoor roepen en dan mijn bed uitspring. En ook moest ik denken aan al die keren dat ik me geroepen voel om iemand van dienst te zien.
 
Maar, in de verhalen gaat het niet om geroepen worden door een mens, maar om God.
Hoe roept God ons en hoe geven wij gehoor aan God?
Het is terecht en eenvoudig om deze vraag te beantwoorden met: ‘God heeft geen andere handen dan onze handen en geen andere stem dan onze stem, dus eenieder die ons roept, daarin kunnen we Gods stem herkennen’.
En toch: Samuel dacht dat hij Eli hoorde, maar het was God. En ook de leerlingen werden door Jezus persoonlijk geroepen.
Is het herkenbaar voor ons dat God ons roept en wij daaraan gehoor geven?
 
2. Een paar maanden geleden ontdekte ik de website gewijderuimte.org. Het is een ‘gebedswebsite van de Jezuïeten’. De ondertitel is ‘uw dagelijks gebed online’. En als uitleg staat er ‘We nodigen je uit om in je dag een "Gewijde Ruimte" in te bouwen: tien minuten om hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezingen van de dag.’
 
De Jezuïeten hebben zelf natuurlijk alle ervaring met dagelijks ‘gewijde ruimte’ inbouwen in hun leven en naar ik vermoed zullen ze ook wel ervaring hebben met geroepen worden en gehoor geven aan God.
 
Wat mij opvalt in hun manier van omgaan met een tekst uit de Bijbel is dat zij dat doen vanuit een biddende houding. En dat levert heel andere reacties op bij een Bijbeltekst dan vragen naar hoe dat zit met aarzelingen en praktische bezwaren.
Het gaat ineens over hoe de tekst mij aanspreekt en hoe ik daarop kan antwoorden.
 
Onder de titel ‘Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag’ staat bij de lezing van vandaag uit Marcus onder andere het volgende geschreven:
 
- Jezus’ oproep is eenvoudig: “Volg mij”.
Vandaag zijn zijn volgelingen de grootste gemeenschap van gelovigen op aarde.
Laat me nooit het besef verliezen hoe buitengewoon dit moment wel is.
(…)
 
En andere ‘bedenking bij de lezing van vandaag’ is deze:
 
- De uitnodiging die Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes krijgen, is een uitnodiging tot een persoonlijke relatie met Jezus. “Volg Mij”: wees bij mij, leer mij kennen, geniet van mijn vriendschap. Maar ook, deel mijn missie. “Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt”: jullie zullen onderrichten en verkondigen, genezen en dienen, net als ik doe. Wat een verantwoordelijkheid! Maar ook, wat een voorrecht!
 
Twee dingen maken het moeilijk te luisteren naar hoe Jezus ieder van ons uitnodigt zijn vrienden te zijn en deel te nemen aan zijn werk. De ene moeilijkheid zijn onze beperkingen met als gevolg een gevoel van onbelangrijkheid. De tweede is dat Jezus hoogverheven is als God en dat Hij toch dezelfde Jezus is die hier op aarde rondwandelde.
Als je over deze werkelijkheid wenst te bidden, wees dan met Jezus op een rustige plek en laat Hem je eerst noemen bij je naam. Laat Hem je eerst roepen om bij Hem te zijn als zijn vriend en dan deel te nemen aan zijn werk.
(…)
 
3. Wat op deze website gebeurt, is dat elk Bijbelverhaal wordt gepresenteerd als een boodschap voor mij, voor ieder van ons persoonlijk. En daar ben ik niet zo van, van huis uit. Ik weet niet hoe het op u overkomt, maar het is mij te direct, te ‘evangelisch’ in die zin dat ik er bezwaar tegen heb dat er schijnbaar moeiteloos een tekst van toen in het nu klinkt.
En toch… ik merk de laatste maanden ook dat de tekst mij anders aanspreekt als ik de bedenkingen van deze website erbij lees. In deze vorm komt de tekst soms heel dichtbij.
De website gaat ervanuit dat er iemand is, ik bijvoorbeeld, die horen wil naar het Bijbelverhaal als woord van God, en die zich aangesproken weet en gehoor wil geven.
 
Net als bij Samuel en als bij de leerlingen is er geen aarzeling: op de roeping – de tekst - volgt de beweging van ingaan op wat gezegd is – de bedenkingen.
4. Ik stelde aan het begin de vraag hoe de Bijbelverhalen van de roeping van Samuel en de vier leerlingen herkenbaar zijn voor ons.
Het was een vraag waarop ik zelf ontkennend zou antwoorden – ik vind ze niet echt herkenbaar, want zo direct aangesproken door God, weet ik mij niet.
Maar wat als we dat wel willen zijn?
Wat als we verlangen naar een stem die ons roept en dat we daarop in kunnen gaan.
Is er dan een vorm te vinden waarin dat kan?
 
Ik denk dat deze biddende houding van de website gewijderuimte.org een vorm kan zijn. Om zo op een andere manier ons te laten aanspreken door de Bijbelse woorden.
En ook de viering op zondagmorgen is zo’n vorm.
Immers ook heel de viering gaat om geroepen worden door God, luisteren naar zijn Woord en daarop ingaan.
Zo heet het ook eigenlijk, dienst van het Woord, dat is het 1e deel van de dienst t/m de preek, en dienst van het Antwoord, dat is alles wat we in reactie op dat Woord zodadelijk zullen doen: bidden, collecteren, avondmaal vieren, uitgezonden worden in de wereld en daar elkaar ontmoeten.
 
Bij het vieren van het avondmaal klinkt heel duidelijk de roep aan ieder van ons persoonlijk: ‘komt dan want alle dingen zijn gereed’. En we gaan.
Het is geroepen worden en gehoor geven in één beweging. Het is een gewijde ruimte.
 
5. De vier Joodse vissers waren niet in een gewijde ruimte, niet in de tempel, zoals Samuel, toen ze geroepen werden. Sterker nog, ze waren er ver van vandaan, daar in Galilea, en ze deden ook heel iets anders dan God dienen. Ze oefenden hun vak uit, ze waren vissers.
Toch werd juist die situatie, dat verhaal, een teken van hoe God mensen roept in de tijd.
Een situatie waarin mensen niet zoeken naar een vorm om God te horen, maar simpelweg doen wat ze gewoon zijn te doen.
 
Geroepen worden door God en daaraan gehoor geven dat is iets wat je overkomt, waar je zelf in voorkomt, en waardoor je in beweging komt. In de nacht, of overdag, in een gewijde ruimte of terwijl je met iets anders bezig bent.
 
Zovelen gingen ons voor.
Ga maar na.
 
Amen
vieringen

vieringen

elke zondag om 10.00 uur