lees de preek

lees de preek

verkorte liturgie

verkorte liturgie


open kerk

open kerk

elke zaterdag 14.00-16.30u

kijk de dienst (terug)

kijk de dienst (terug)

wie wij zijn

wie wij zijn

zwaluwen oranjekerktoren op tv

zwaluwen oranjekerktoren op tv

(vanaf 13min. 40 sec.)

zomerdiensten

zomerdiensten

11 juli t/m 15 augustus 2021

5 zomerse ontmoetingsmiddagen

5 zomerse ontmoetingsmiddagen

6 juli t/m 31 augustus 2021 (dinsdagen)