op weg naar pasen 2022

Zondag 3 april 10.00u | Kerkdienst met ds. Klaas Holwerda, 5e 40dagentijd


Zaterdag 9 april 13.30-15.30u | Palmpaasstokmaakmiddag

Op zaterdag 9 april van 13.30-15.30u kunnen kinderen uit de buurt en uit de kerk tot 12 jaar onder leiding van de Kinderkerk palmpaasstokken maken. Zelf de kruisstok timmeren, versieren met een buxustakje en met zoetigheid, een broodhaantje kneden en bakken en voor wie wil zondag 10 april meelopen in de optocht van de Palm¬pasendienst in de dienst. Aansluitend aan die optocht lopen de kinderen door naar Zorgcentrum d’Oude Raai om ook daar hun stokken te laten zien.

Zondag 10 april 10.00u | Kerkdienst met ds. Jantine Heuvelink, 6e 40dagentijd, Palm- en Passiezondag

De dienst begint met de feestelijke palmpaasstokintocht van de kinderen en gaat verder als Passiezondag, als opmaat van de Stille Week waarin we het lijdensverhaal zullen horen.
Ook vindt op deze dag de huwelijksinzegening plaats van Edith Willems en Cneel Landheer.

Donderdag 14 april 19.30u | Witte Donderdag avondmaalsviering met ds. Jantine Heuvelink

Wij zitten aan tafel, delen brood en wijn en horen het verhaal over de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

Vrijdag 15 april 19.30u | Goede vrijdag gedachtenisdienst met ds. Jantine Heuvelink

Een sobere viering waarin we luisteren naar het lijdensevangelie uit Johannes, de paaskaars doven en in stilte de kerk verlaten.

Zaterdag 16 april 21.00u | Paaswakeviering met ds. Jantine Heuvelink

Een avondviering waarin we vanuit de doodse stilte hopen op de komst van licht in het donker, een nieuw begin!

Zondag 17 april 10.00u | Paasmorgenviering met ds. Jantine Heuvelink

Vreugdevolle paasviering vanuit het hoopvolle bericht over leven dat het wint van de dood.

Zondag 24 april 10.00u | Kerkdienst met ds. André Fox

Zondag 1 mei 10.00u | Kerkdienst met ds. Wielie Elhorst
wat vieren we met pasen

wat vieren we met pasen