op weg naar pasen 2020

Graag nodigen wij u uit de tijd van Pasen, dit jaar anders dan anders, mee te vieren met de Oranjekerk.

Palmpaasstok maken

zaterdag 4 april - maak thuis een alternatieve palmpaasstok

Palmpasenviering

zondag 5 april om 10.00 uur
De dienst begint met de feestelijkheid van Palmzondag, dit jaar iets minder uitbundig omdat we de palmpaasstokintocht van de kinderen moeten missen. De dienst gaat verder als Passiezondag, als opmaat van de Stille Week waarin we het lijdensverhaal zullen horen.

Witte Donderdag, Avondmaalsviering

donderdag 9 april om 19.30 uur
Jezus vierde deze avond het Pascha met zijn leerlingen, de maaltijd ter gedenking van de uittocht uit Egypte. Wij horen uit het Matteusevangelie over dit laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen en over het verraad van één van hen. We vieren deze dienst dit jaar met een lege tafel.

Goede Vrijdag, Gedachtenisdienst

vrijdag 10 april om 19.30 uur
We gedenken Christus’ lijden en sterven. We horen delen uit het lijdensevangelie van Johannes. De dienst sluit niet af met de zegen als teken dat de kerk op Goede Vrijdag blijft waken tot de stilte van Stille Zaterdag wordt doorbroken in de Paaswake

Paaswake

zaterdag 20 april om 20.30 uur
In de oudste vorm is de paaswake een nachtelijke viering waarbij de nacht wakend wordt doorgebracht in afwachting van de opstanding. De viering begint met het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars, daarna volgen lezingen uit het Oude Testament over bevrijding en nieuw leven, het teken van de doop en ten slotte als nieuw begin het Paasevangelie.

Paasmorgenviering

zondag 21 april om 10.00 uur
We vieren het leven dat sterker is dan de dood

Alle vieringen in de Stille Week zijn terug te vinden in de agenda.

wat vieren we met pasen

wat vieren we met pasen