op weg naar pasen 2018

Graag nodigen wij u uit de tijd van Pasen mee te vieren met de Oranjekerk.

Witte Donderdag, Avondmaalsviering
donderdag 29 maart om 19.30 uur
We gedenken de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

Goede Vrijdag, Kruiswegstaties
(gezamenlijke dienst in de Vredeskerk)
vrijdag 30 maart om 15.00 uur, Vredeskerkplein 1
We volgen de lijdensweg van Jezus in woord en beeld.

Goede Vrijdag, Gedachtenisdienst
vrijdag 30 maart om 19.30 uur, m.m.v. de cantorij
We luisteren naar het lijdensverhaal en worden stil

Paasnachtdienst
zaterdag 31 maart om 21.00 uur
We vieren de komst van het licht, een nieuw begin

Paasmorgenviering
zondag 1 april om 10.00 uur (zomertijd!), m.m.v. de cantorij
We vieren het leven dat sterker is dan de dood

Alle vieringen en activiteiten in de Stille Week zijn terug te vinden in de agenda.
wat vieren we met pasen

wat vieren we met pasen