Stille Week 2024

De Stille Week, die in 2024 op zondag 24 maart met Palm- en Passiezondag aanbreekt, is zonder meer de belangrijkste week op de christelijke jaarkalender. Alles draait om de persoon van Jezus Christus, maar niet minder om de wijze waarop de mensen in zijn omgeving op Hem reageren.

Alle hoogte en diepte komt aan het licht, totdat het helemaal stil wordt, doodstil. Voor de Mens naar Gods hart bleek geen plek op aarde. De Stille Week is een week op het scherpst van de snede. Wat moet er van hoop, liefde, vergeving, verzoening, vrijheid, gerechtigheid, vrede terechtkomen? Hoe komen wij terecht: mens en wereld?

Durf jij de stilte aan? Laat je begeleiden door de verhalen die in deze week ieder jaar weer verteld worden, en doe dat samen. Loop de weg mee naar het einde, de stilte in.

Diensten in de Stille Week in de Oranjekerk

  • wo 27 maart om 19.30 uur: woensdagdienst Goede Week
  • do 28 maart om 19.30 uur: Witte Donderdag - viering rond de instelling van de Maaltijd van de Heer
  • vr 29 maart om 19.30 uur: Goede Vrijdag - Oecumenische Gedachtenisdienst bij het lijden en sterven van de Heer
  • za 30 maart om 21.00 uur: Stille Zaterdag - Paasnachtdienst
In alle diensten gaat ds. Wielie Elhorst voor, behalve op Witte Donderdag. Dan is Nelly Versteeg voorganger.
wat vieren we met pasen

wat vieren we met pasen