op weg naar pasen 2021

Graag nodigen wij u uit de tijd van Pasen, dit jaar anders dan anders, mee te vieren met de Oranjekerk.

Zondag 28 maart 2021 10.00u | Kerkdienst met ds. Jantine Heuvelink, 6e 40dagentijd, Palm- en Passiezondag (let op: zomertijd!)

We missen de palmpaasstokintocht van de kinderen als opmaat voor deze zondag. De Palmzondag zal overgaan in Passiezondag, het begin van de Stille Week, waarin we het lijdensverhaal uit Marcus zullen horen.

Donderdag 1 april 2021 19.30u | Witte Donderdag viering met ds. Jantine Heuvelink

Jezus vierde deze avond het Pascha met zijn leerlingen, de maaltijd ter gedenking van de uittocht uit Egypte. Wij horen uit het Marcusevangelie over dit laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen en over het verraad van één van hen. Voorbereiding: wie thuis het avondmaal wil meevieren kan tevoren brood en wijn (of druivensap of water) klaarzetten. 

Vrijdag 2 april 2021 19.30u | Goede vrijdag gedachtenisdienst met ds. Wielie Elhorst

We gedenken Christus’ lijden en sterven aan de hand van delen uit het lijdensevangelie van Marcus en kruiswegstaties verbeeld door Sieger Köder en verwoord door de Capucijnen. De dienst sluit niet af met de zegen als teken dat de kerk op Goede Vrijdag blijft waken tot de stilte van Stille Zaterdag wordt doorbroken in de Paaswake.

Zaterdag 3 april 2021 20.30u | Paaswakeviering met ds. Jantine Heuvelink

In de oudste vorm is de paaswake een nachtelijke viering waarbij de nacht wakend wordt doorgebracht in afwachting van de opstanding. De viering begint met het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars, die ons terugbrengt bij het licht van den beginne. Het water van de doop is het teken van een nieuw begin en we horen het Paasevangelie. Voorbereiding: zet thuis een kaars klaar om aan te steken bij het licht van de nieuwe Paaskaars.

Zondag 4 april 2021 10.00u | Paasmorgenviering met ds. Jantine Heuvelink

Paasmorgen begint in alle vroegte met een leeg graf. Hoe zullen we dit jaar Pasen vieren? In alle stilte, of uitbundig? Als een nieuw begin, dat in ieder geval. Voorbereiding: Pasen is een feest, zullen we ons op ons paasbest kleden deze morgen?

Alle vieringen in de Stille Week zijn terug te vinden in de agenda.

wat vieren we met pasen

wat vieren we met pasen