op weg naar pasen

Graag nodigen wij u uit de tijd van Pasen mee te vieren met de Oranjekerk.

Witte Donderdag, Avondmaalsviering
donderdag 24 maart om 19.30 uur
We gedenken de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

Goede Vrijdag, Kruiswegstaties
(gezamenlijke dienst in de Vredeskerk)
vrijdag 25 maart om 15.00 uur, Vredeskerkplein 1
We volgen de lijdensweg van Jezus in woord en beeld.

Goede Vrijdag, Gedachtenisdienst
vrijdag 25 maart om 19.30 uur, m.m.v. de cantorij
We luisteren naar het lijdensverhaal en worden stil

Paasnachtdienst
zaterdag 26 maart om 21.00 uur
We vieren de komst van het licht, een nieuw begin

Paasmorgenviering
zondag 27 maart om 10.00 uur (zomertijd!), m.m.v. de cantorij
We vieren het leven dat sterker is dan de dood

Alle vieringen en activiteiten in de Stille Week zijn terug te vinden in de agenda.
wat vieren we met pasen

wat vieren we met pasen