liturgie online dienst

De liturgie van een online dienst kunt u vooraf opvragen bij:

.


Medewerkers aan de diensten: ds. Jantine Heuvelink (predikant), wisselende predikanten, Egbert de Vries (ambtsdrager van dienst, tevens diaken), Iemme Haan (ambtsdrager van dienst), Rinske Hamer (ambtsdrager van dienst; Rian Buijse (zang, tevens diaken), Jos van der Bijl (piano) en Gijs-Bert Vervoorn (koster).
verhaal als opmaat van de diensten

verhaal als opmaat van de diensten

zondag 15 en 22 maart 2020

wie wij zijn

wie wij zijn