liturgie online dienst

Hier vind u de verkorte liturgie (zonder de liederen i.v.m. auteursrechten) van de dienst van zondag 20september 2020.

De volledige liturgie van een online dienst kunt u vooraf opvragen bij .

verhaal als opmaat van de diensten

verhaal als opmaat van de diensten


wie wij zijn

wie wij zijn