Dopen

Het doopritueel vindt zijn oorsprong in de Bijbel. De doop is een teken van het verbond van God met mensen en de verbondenheid van onze gemeente met de wereldwijde kerk.

De viering van de doop vindt plaats op zondagmorgen in de eredienst. Doopouders spreken hardop de wens uit hun kind te laten dopen en het daarmee op te laten nemen in de geloofsgemeenschap. Samen met de gemeente plaatsen zij zich in de christelijke traditie door een geloofsbelijdenis uit te spreken. Dopen gebeurt zoals in de Bijbel door Jezus is onderwezen 'In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'.
kinderkerk

kinderkerk

geloof in de oranjekerk

geloof in de oranjekerk

creche

creche