geloof in de Oranjekerk

In het hart van de Pijp staat de Oranjekerk. Een gebouw, maar meer nog een plek waar het  de hele week een komen en gaan is van mensen. Ieder met een eigen verhaal. Hier kun je je verhaal doen en op verhaal komen. En je kunt er naar verhalen luisteren. De Oranjekerk put daarbij uit de rijke bron van de christelijke traditie. Die bron is de Bijbel en het doorgaande verhaal van God met mensen.

Wij geloven dat God geschiedenis maakt met mensen, tot op de dag vandaag. Daar heeft iedere ‘Oranjekerker’ iets over te zeggen. De God van de aartsvaders Abraham, Isaäk en Jakob, en van Jezus – Gods eigen gezicht op aarde – is ook de God van Jantine, Arjen, Maaike en Ronald.

De basis van de Oranjekerk bestaat uit de verhalen van mensen die verbonden zijn met het verhaal van God. Deze verhalen zijn er iedere zondag en door de week te horen en te beleven. De geest die huist in alle verhalen is er een van bevrijding, van liefde en van gerechtigheid. Wij willen naar deze geest leven, met vallen en opstaan – in het hart van de Pijp.

vieren in de Oranjekerk

vieren in de Oranjekerk

wat vieren we met kerst

wat vieren we met kerst

wat vieren we met pasen

wat vieren we met pasen

wat vieren we met pinksteren

wat vieren we met pinksteren