fair church

Het doel van de diakonie kan worden samengevat in het woord FAIR. Dit is een ander, moderner woord voor gerechtigheid, dat samen met barmhartigheid een van de kernwaarden van de diakonie is. We gebruiken dit woord FAIR omdat wij niet betuttelend willen zijn, maar wel eerlijk.

FAIR roept op om keuzes te maken en na te denken over situaties in de eigen leef- en werkomgeving. Veel mensen kennen al het idee achter Fair Trade: de handel in eerlijke en duurzame produkten. Je kunt heel veel FAIR doen: Fair behandelen: naastenliefde beoefenen, Fair spreken: eerlijk zeggen waar het op staat, maar ook doen wat je zegt; betrouwbaar zijn. En ga zo maar door.

De diakenen van de Oranjekerk houden zich op tal van terreinen bezig met FAIR zijn in de buurt en daarbuiten. Dat doen we op een praktische manier: door hulp aan daklozen of anderen die financieel in de knel zitten, steun aan vluchtelingen, samenwerking met Amnesty International, projecten voor kinderen en vrouwen in de Derde Wereld, maar we steunen ook  de kinderboerderij in de buurt.

warme maaltijd

warme maaltijd