Start seizoen 2019-2020

Op zondag 8 september 2019 maken we op meerdere manieren een start met het nieuwe kerkelijke seizoen. In de dienst is aandacht voor de reeks geloofsgesprekken die in het najaar zullen plaatsvinden over de geloofsbelijdenis.

Na de dienst is er ruime gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie en bij de gemeenschappelijke lunch rond 12.00 uur. Opgave voor de lunch is niet nodig, u bent van harte welkom.

Tenslotte: rond 11.45 uur zal de kapel aan de voorkant van de kerk, die nu is ingericht, officieel worden geopend. We hopen bij deze gelegenheid ook buurtbewoners te verwelkomen, de kapel is immers allereerst voor de buurt bedoeld!

Kortom: wees van harte welkom op de startzondag!